header ro

Partener oficial:

Știri

Andrei Pennazio

[07-03-2019]

Născut în Italia, tânărul artist și-a restabilit reședința în România împreună cu mama sa, iar în prezent urmează cursurile Colegiului de Artă Octav Băncilă, secția de arte plastice.

Citește mai departe...
 
Georgiana Cosmina Spiridon

[07-03-2019]

Eleva Liceului cu Program Sportiv din Iași se antrenează sub îndrumarea domnului Viorel Popovici.

Citește mai departe...
 

Anunţ - Talente 2013

Anunţ - Talente 2013

 

PROGRAM MOL DE PROMOVARE A TALENTELOR – „POT AJUTA?”
EDIȚIA 2013

 

 

talente-ro-w155px

Organizator: Fundația Pentru Comunitate

 

Sponsor: MOL Romania Petroleum Products

 

Titlul concursului: PROGRAM MOL DE PROMOVARE A TALENTELOR – „POT AJUTA?”

 

Pot participa: elevi născuți între anii 1995 și 2005 inclusiv, sau orice echipă de sport sau ansamblu artistic, compus din elevi din categoria de vârstă sus menționată, care îşi desfăşoară actitivatea sportivă, respectiv cea artistică în România.

 

Perioada de aplicare: 9 mai 2013 – 15 iunie 2013

 

Domeniul sponsorizării: Sport și Artă (toate domeniile)

 

Volumul total al sponsorizărilor: 240.000 lei, din care 160.000 lei în domeniul sporturilor, 80.000 lei în domeniul artelor și 50.000 lei pentru categoria de vârstă de peste 18 ani

 

Atenție!
- doar dosarele complete trimise în termen vor ajunge în fața juriului, nu se acordă posibilitatea completării ulterioare al dosarului de aplicare;
- dosarele de aplicare din domeniul arte trebuie să conțină în mod obligatoriu și fotografii, înregistrări audio-video pe suport de CD sau DVD;

 

Fundația Pentru Comunitate în colaborare cu MOL România anunţă ediția 2013 al PROGRAMULUI MOL DE PROMOVARE A TALENTELOR – „POT AJUTA?”, la care se pot înscrie elevi născuți între anii 1995 și 2005 inclusiv, şi echipe de sportivi sau ansambluri artistice de la şcoli, licee, cluburi sportive sau de expresie artistică din România, cu elevi din categoria de vârstă sus menționată, care au obţinut rezultate foarte bune la concursuri naţionale şi internaţionale în domeniul sportiv sau artistic şi au nevoie de sprijin material pentru dezvoltarea şi continuarea carierei.

 

 

MODALITATEA ACORDĂRII SPONSORIZĂRII

 

Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 10.000 lei pentru:

 1. achiziţionare de materiale, echipament, instrumente sau alte produse necesare pregătirii solicitantului în vederea obţinerii de performanţe în domeniul sportiv sau artistic. Nu se acceptă solicitările de achiziționare a unor mijloace fixe pentru dotarea sălilor de sport.
 2. acoperirea cheltuielilor de transport pentru participanţi, ca să poată ajunge la concursuri internaţionale şi naţionale, antrenamente, tabere de antrenament, cantonamente, respectiv competiţii, tabere de profil, cursuri, expoziţii, concerte.

Ghidul programului şi formularele de aplicare se găsesc pe site-ul www.pentrucomunitate.ro, precum și www.molromania.ro.

 

 

DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE

 

Dosarul trebuie să cuprindă:

 1. Formularul de aplicare completat
 2. Ofertă (oferte) de preţ valabile pentru cumpărarea produselor prevăzute.
 3. Declaraţia părintelui/susţinătorului.
 4. Declaraţia de susţinere din partea profesorului pregătitor.
 5. Documentaţia rezultatelor anterioare ale aplicantului din anii 2012 și 2013 (tabel și copiile diplomelor sau liste de rezultate descărcate de pe site-urile oficiale ale concursurilor). Fotografii, înregistrări audio video pentru categoria arte pe suport CD sau DVD.
 6. Articole, apariții în mass media despre performanțe (constituie avantaj).

 

Dosarele care nu conțin documentele solicitate la punctele 1-5 vor fi considerate neeligibile.

 

Copiile diplomelor se anexează tabelului în ordinea în care sunt cuprinse în tabel.

 


NOTE:

 1. Un participant poate depune un singur dosar de participare.
 2. Pentru solicitările individuale sunt acceptate doar diplomele obținute individual, iar pentru solicitările în grup sau echipă sunt acceptate doar diplomele obținute în grup sau echipă.
 3. A se trimite doar xerocopii ale actelor solicitate.
 4. Documentele expediate nu vor fi returnate participanţilor.

 

IMPORTANT: Pe prima pagină a dosarului se menţionează următoarele date:


Numele solicitantului /solicitanților
Numele reprezentantului legal al solicitantului și calitatea acestuia (părinte sau tutore),
numărul de telefon,
adresa de e-mail.

 

Dosarul de participare se trimite într-un singur exemplar prin poştă, la adresa:
Fundația Pentru Comunitate, 400110 Cluj-Napoca, Oficiul Postal Nr. 1, C.P. 1141.
Pe plic se menţionează: PROGRAM MOL DE PROMOVARE A TALENTELOR – „POT AJUTA?”
Termenul limită de depunere a documentaţiei (data expedierii poștale): 15 iunie 2013.

 

Nu vor fi evaluate dosarele trimise după termenul limită sau cele incomplete.

 

Dosarele complete vor fi evaluate de un juriu de specialitate format din personalităţi ale lumii sportive şi artistice, care va acorda punctajul în funcţie de performanţele, respectiv situaţia socială a participanţilor. Lista câștigătorilor va fi aprobată de consiliul director al Fundației Pentru Comunitate. Fundația va informa fiecare solicitant în scris (prin e-mail sau poştă) asupra rezultatului final al programului, după care va încheia contracte cu solicitanţii câştigători. Câştigătorii vor primi sponsorizarea doar după semnarea şi returnarea contractului de sponsorizare.

 

Suma acordată fiecărui câştigător va fi virată în contul bancar menţionat în contractul de sponsorizare. Detaliile privind decontul referitor la suma sponsorizată vor fi precizate în contractul de sponsorizare.

 

Rezultatele vor fi publicate pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro până la data de 30 iulie 2013, iar câştigătorii vor fi înștiințați în scris până pe 15 august 2013.

 

Informaţii şi detalii suplimentare se pot obţine sunând la numărul 0752-018760 sau 0264-599791 (în zilele lucrătoare, între orele 10.00-17.00) sau scriind pe adresa de email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 


 

Participantul la Program, în calitate de persoana vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 14) si dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate adresa Fundației Pentru Comunitate, la adresa 407513 Vlaha, nr. 64, jud. Cluj, (400110 Cluj, OP 1, CP 1141), fax: 0264-599791.

 

Fundația Pentru Comunitate garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor la acest Program, prelucrează datele cu caracter personal în scopul identificării exacte a participanţilor şi contactării câştigătorilor în vederea acordării sponsorizării specificate în Actul informativ al acestui Program. Datele cu caracter personal furnizate de către participanţii la Program nu vor fi dezvăluite pe viitor către terţi, nu vor fi folosite în alte scopuri, ele vor fi distruse după încheierea Programului şi atribuirea suportului financiar câştigătorilor.

 


 

Ghid
Formulare

 

Juriu arte
Juriu sport
Câștigători
facebookwww.youtube.com/user/akozossegert

Programe

Permis pentru viitor 2018
enlarge

 

Sănătate 2018
enlarge

 

Talente 2018
enlarge

 

Mentor 2018
enlarge

 

Descărcare

logo FPC 80px

© 2009 Fundația Pentru Comunitate | Protecția datelor | Termeni și condiții