header ro

Partener oficial:

Știri

Andrei Pennazio

[07-03-2019]

Născut în Italia, tânărul artist și-a restabilit reședința în România împreună cu mama sa, iar în prezent urmează cursurile Colegiului de Artă Octav Băncilă, secția de arte plastice.

Citește mai departe...
 
Georgiana Cosmina Spiridon

[07-03-2019]

Eleva Liceului cu Program Sportiv din Iași se antrenează sub îndrumarea domnului Viorel Popovici.

Citește mai departe...
 

Anunț – Programul MOL pentru Sănătatea Copiilor 2014

Anunț – Programul MOL pentru Sănătatea Copiilor 2014

 
 
Programul MOL pentru Sănătatea Copiilor
 
 
sanatate-ro-w155px
 
Descrierea proiectului
 
 
1. Scopul proiectului

Fundaţia Pentru Comunitate şi MOL România anunţă lansarea unui program privind finanţarea unor proiecte de terapie emoţională şi prin artă, având ca scop reabilitarea psiho-socială a copiilor cu deficiențe, afecţiuni cronice sau în curs de recuperare după afecţiuni grave.
 
Tipuri de proiecte eligibile:
 • programe de terapie emoţională: terapii de grup, terapii prin trăiri personale pozitive, prin experienţe şi acumulări personale
 • proiecte de terapie prin artă: instrumente vizuale, muzică, activităţi de autoexprimare creativă, individuale şi de grup

2. Grup țintă

Copii cu deficiențe sau cu afecţiuni cronice, copii în curs de recuperare după afecţiuni grave sau cu afecţiuni grave permanentizate (de ex. tumori, afecţiuni psihiatrice, ale sistemului limfatic, endocrin, ale aparatului respirator, digestiv, motor şi altele).

Pot depune cereri de finanțare:
 • organizaţii non-profit care desfăşoară, conform actului constitutiv și statutului, activităţi legate de scopul proiectului.
 • organizații nonguvernamentale (fundaţii, asociaţii, federaţii)
 • organizații religioase
Atenţie! În cazul unor spitale sau instituții publice aplicantul nu trebuie să fie instituția în sine, ci o fundaţie sau altă organizație de pe lângă aceasta.

Nu pot depune cereri de finanțare:
 • organizații neînregistrate oficial, partide, sindicate, societăți comerciale.
Un solicitant poate să depună o singură aplicaţie.

3. Finanțarea

Poate fi solicitată finanţarea tuturor costurilor aferente proiectului propus (costuri de proiect, costuri materiale, onorarii sau alte costuri de personal, costurile serviciilor de comunicare, de transport sau de deplasare, cazare, masă etc.) Finanţarea este nerambursabilă. Fundaţia Pentru Comunitate încheie un contract de finanţare cu organizaţiile câştigătoare, iar acestea vor anexa la contract copia specimenului de semnătură de la bancă al reprezentantului oficial sau a specimenului de semnătură legalizat notarial, precum şi declaraţie privind plata tuturor datoriilor publice ale organizaţiei.

Finanţarea este acordată de către fundaţie sub formă de prefinanţare, a cărei decontare ulterioară se va face prin completarea formularului tipizat şi prezentarea documentelor justificative relevante, în termen de 7 zile calendaristice de la finalizarea proiectului. Formularul de raport completat se depune și în format electronic.


Plafonul maxim de finanţare a unui proiect este de 20.000 lei. Volumul total al sponsorizărilor este de 300.000 lei.

Perioada de implementare a proiectului: ianuarie-august 2015.


4. Modalitatea şi termenul de depunere a solicităriilor:

Sunt acceptate numai solicitările întocmite în baza formularului tipizat, disponibil pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.
Formularul se va depune atât în variantă tipărită cât și în format electronic (.doc, .rtf) pe suport CD sau DVD.
Se vor anexa următoarele documente :
 1. copia actului constitutiv 
 2. copia statutului
 3. copia încheierii judecătoreşti referitoare la constituirea organizaţiei, și eventualelor acte adiționale
 4. o scurtă descriere a proiectelor similare implementate în ultimii doi ani, precum şi referitor la bugetul ultimilor doi ani
 5. lista finanţatorilor (doar în cazul în care organizaţia are şi alţi finanţatori)
 6. CV-ul conducătorilor de proiect, precum şi a celor care îl implementează
 7. acordul spitalului sau a instituţiei publice în cauză (doar în cazul proiectelor care se vor desfășura într-o astfel de instituție)
 8. fotocopii, CD-uri, DVD-uri ale unor apariţii în mass media referitoare la proiectele anterioare, precum și alte rezultate profesionale.
În documentele de la punctele a. și b. se vor marca acele fragmente care dovedesc că organizația este abilitată să implementeze proiecte de genul celui anunțat.
Lipsa documentelor de la punctele a., b., c., d., f., precum și cele de la e. și g. - numai pentru aplicațiile care trebuie să satisfacă condițiile de la aceste puncte - atrage descalificarea automată a proiectului.

Documentația incompletă nu poate fi completată ulterior.
Dosarul proiectului va fi trimis prin poştă, împreună cu anexele corespunzătoare, într-un exemplar, la adresa:
Fundaţia Pentru Comunitate, 400110 Cluj-Napoca, OP. 1, CP. 1141,
cu specificarea pe plic: Programul MOL pentru sănătatea copiilor.
Dosarele trimise după termenul limită de depunere nu vor fi luate în considerare, fiind returnate expeditorului fără a fi deschise.
Data limită de expediere a cererilor de finanțare: 20 decembrie 2014 (data poștei)

5. Evaluarea aplicațiilor

Dosarele vor fi analizate în prealabil de către experţi, urmând ca cele calificate să fie evaluate de către un juriu de specialitate. Statutul de membru al juriului este incompatibil cu statutul de membru sau specialist al organizației înscrise la concursul de proiecte la ediția actuală. În vederea unei mai bune cunoaşteri a proiectelor depuse, după caz, Fundaţia Pentru Comunitate îşi rezervă dreptul de a-i invita la interviu pe solicitanţi, precum şi conducătorii proiectului.

6. Anunțarea câștigătorilor
 
Decizia finală va fi luată de către Consiliul Director al Fundaţiei Pentru Comunitate, până la data de 20 ianuarie 2015. Lista câştigătorilor va fi făcută public pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.

 

7. Premiul MOL pentru sănătatea copiilor

 
Premiul MOL pentru sănătatea copiilor, se acordă acelei organizații participante la program, care derulează cel mai bun proiect dintre cele finanțate în cadrul ediției actuale. Organizația premiantă câștigă dreptul de a derula un proiect susținut cu suma maximă de 20.000 lei în cadrul ediției următoare al Programului MOL pentru sănătatea copiilor, fără a se înscrie în concursul de proiecte, și dreptul de a avea un reprezentant la jurizarea proiectelor înscrise la aceea ediție.
Evaluarea proiectelor derulate se efectuează de către juriu, pe baza raportului final și a constatărilor fundației, ținând cont de:
 • realizarea obiectivelor profesionale propuse în proiect
 • realizarea bugetului propus
 • rezultatele obținute
 • mediatizarea proiectului
 • legătura informațională cu fundația pe parcursul derulării proiectului
Premiul se acordă de către Consiliul Director al Fundației Pentru Comunitate.


Anunţul de participare şi formularul tipizat al aplicaţiei pot fi descărcate de pe site-urile www.pentrucomunitate.ro şi www.molromania.ro.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau prin telefon: 0752-018760, 0755-045699.

 

 Formulare:

Aplicare
Raport
Tabel cheltuieli
 
 
facebookwww.youtube.com/user/akozossegert

Programe

Permis pentru viitor 2018
enlarge

 

Sănătate 2018
enlarge

 

Talente 2018
enlarge

 

Mentor 2018
enlarge

 

Descărcare

logo FPC 80px

© 2009 Fundația Pentru Comunitate | Protecția datelor | Termeni și condiții