header ro

Partener oficial:

Știri

Andrei Pennazio

[07-03-2019]

Născut în Italia, tânărul artist și-a restabilit reședința în România împreună cu mama sa, iar în prezent urmează cursurile Colegiului de Artă Octav Băncilă, secția de arte plastice.

Citește mai departe...
 
Georgiana Cosmina Spiridon

[07-03-2019]

Eleva Liceului cu Program Sportiv din Iași se antrenează sub îndrumarea domnului Viorel Popovici.

Citește mai departe...
 

Anunț – PROGRAM MOL „PERMIS PENTRU VIITOR”

Anunț – PROGRAM MOL „PERMIS PENTRU VIITOR”

 

PROGRAM MOL „PERMIS PENTRU VIITOR”

EDIȚIA 2015

 

 

Organizator: Fundația Pentru Comunitate

 

Parteneri:

Asociația de Protejare a celor Talentați „Nyilas Misi”

Fundația Principesa Margareta a României

Fundația „Sfântul Francisc”

Salvați Copiii România

 

Sponsor: MOL Romania Petroleum Products

 

Titlul concursului: PROGRAM MOL „PERMIS PENTRU VIITOR”

 

Organizatorul și organizațiile partenere vor selecta câte 5 beneficiari conform celor de mai jos, textul fiind doar orientativ pentru fiecare organizație parteneră.

 

Pot participa: tineri din medii defavorizate, născuți între anii 1991 și 1999 inclusiv, elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale sau școală generală.

 

Perioada de aplicare: 19 noiembrie 2015 – 19 ianuarie 2016

 

Domeniul sponsorizării: Cheltuieli de calificare – acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria B, C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuz și tramvai.

 

Volumul total al sponsorizărilor: 50.000 lei

 

Atenție! - doar dosarele complete trimise în termen vor ajunge în fața juriului, nu se acordă posibilitatea completării ulterioare al dosarului de aplicare

 

Fundația Pentru Comunitate în colaborare cu MOL România anunţă Programul MOL „Permis pentru viitor”, prima ediție, 2015, pentru tineri din medii defavorizate, născuți între anii 1991 și 1999 inclusiv, elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale sau școală generală, care au nevoie de sprijin material pentru acoperirea cheltuielilor necesare obținerii permisului de conducere (școala de șoferi și taxele adiacente).

 

Se pot înscrie tineri care:

 1. Sunt la începutul carierei profesionale și/sau
 2. Doresc să ocupe un loc de muncă, și la angajare este o condiție sau un avantaj existența permisului de conducere
 3. Au un loc de muncă / se află în activitate, și permisul de conducere ar fi un instrument benefic în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu
 4. Au permis de conducere, dar pentru ocuparea unui loc de muncă / îndeplinirea atribuțiilor de serviciu este o condiție / un avantaj existența permisului de conducere categoria C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuz, tramvai
 5. Din alte motive doresc să obțină permis de conducere, dar nu au posibilități materiale pentru acoperirea cheltuielilor aferente

 

 

MODALITATEA ACORDĂRII SPONSORIZĂRII

 

Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 3.000 lei pentru:

 1. acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria B, C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuz, tramvai.
 2. acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuz, tramvai.

 

Ghidul programului şi formularele de aplicare se găsesc pe site-ul www.pentrucomunitate.ro precum și www.molromania.ro.

 

 

DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE

 

Dosarul trebuie să cuprindă:

 1. Formularul de aplicare completat (date personale, scrisoare de motivare, studii, loc de muncă, situația socială, venit)
 2. Ofertă/oferte de preţ valabile din partea instituției care asigură instruirea (școala de șoferi), cuprinzând perioada/perioadele de instruire
 3. În cazul minorilor declaraţia părintelui / reprezentantului legal cu acordul participării la program și asumarea răspunderii supravegherii pe perioada instruirii
 4. Declaraţia de susţinere din partea directorului sau profesorului diriginte sau preotului sau asistentului social, prin care asumă răspunderea supravegherii pe perioada instruirii
 5. Adeverință din partea Biroului/Oficiului Social despre situația materială.
 6. Adeverință din partea angajatorului din care să reiese că existența permisului este o condiție sau un avantaj în obținerea locului de muncă.

 

Dosarele care nu conțin documentele solicitate la punctele 1-6 vor fi considerate neeligibile.

 

NOTE:

 1. Un solicitant poate să se înscrie la organizator sau la o singură organizație parteneră, cu o singură solicitare.
 2. Documentele de studiu se prezintă în copie, conformitatea lor fiind confirmată de persoana specificată la punctul 4 de mai sus.
 3. Documentele expediate nu vor fi returnate solicitanţilor.

 

IMPORTANT:

Pe prima pagină a dosarului se menţionează următoarele date:

 1. Numele solicitantului, numărul de telefon, adresa de e-mail
 2. În cazul minorilor numele părintelui/reprezentantului legal, numărul de telefon, adresa de e-mail. În cazul solicitanților cu vârsta de peste 18 ani: numele celui care recomandă (director, profesor diriginte, preot, asistent social), numărul de telefon, adresa de e-mail

 

Dosarul de participare se trimite într-un singur exemplar prin poştă, la adresa:

Fundația Pentru Comunitate, 400110 Cluj, O.P. 1, C.P. 1141.

Pe plic se menţionează: PROGRAM MOL „PERMIS PENTRU VIITOR”

Termenul limită de depunere a documentaţiei (data expedierii poștale): 19 ianuarie 2016.

 

Nu vor fi evaluate dosarele trimise după termenul limită sau cele incomplete.

 

Dosarele complete vor fi evaluate de specialiști în educație și asistenți sociali, iar decizia se ia de către conducerile organizațiilor partenere. Punctajul se va acorda în funcţie de rezultatele la învățătură, scrisoarea de motivare și situația socială. Lista câștigătorilor va fi aprobată de Consiliul Director al Fundației Pentru Comunitate. Fundația va informa fiecare solicitant în scris (prin e-mail sau poştă) asupra rezultatului final al programului, după care va încheia contracte cu solicitanţii câştigători. Câştigătorii vor primi sponsorizarea doar după semnarea şi returnarea contractului de sponsorizare.

 

Suma acordată fiecărui câştigător va fi virată în contul bancar menţionat în contractul de sponsorizare. Detaliile privind decontul referitor la suma sponsorizată vor fi precizate în contractul de sponsorizare.

 

Rezultatele vor fi publicate pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro până la data de 15 februarie 2016, iar câştigătorii vor fi înștiințați în scris până pe 1 martie 2016.

 

Informaţii şi detalii suplimentare se pot obţine sunând la numărul 0752-018760 (în zilele lucrătoare, între orele 10.00-17.00) sau scriind pe adresa de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 

 


Participantul la Program, în calitate de persoana vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 14) si dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate adresa Fundației Pentru Comunitate, la adresa poștală 400110 Cluj, O.P. 1, C.P. 1141, având sediul 407513 Vlaha, nr. 64, jud. Cluj.

 

 

Fundația Pentru Comunitate garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor la acest Program, prelucrează datele cu caracter personal în scopul identificării exacte a participanţilor şi contactării câştigătorilor în vederea acordării sponsorizării specificate în Actul informativ al acestui Program. Datele cu caracter personal furnizate de către participanţii la Program nu vor fi dezvăluite pe viitor către terţi, nu vor fi folosite în alte scopuri, ele vor fi distruse după încheierea Programului şi atribuirea suportului financiar câştigătorilor.

 


 

 

 

Formulare:

 

Format Word Format PDF
Formular de aplicație word logo pdf logo
Declarația părintelui word logo pdf logo
Declarație de susținere word logo pdf logo

 

Câștigători
facebookwww.youtube.com/user/akozossegert

Programe

Permis pentru viitor 2018
enlarge

 

Sănătate 2018
enlarge

 

Talente 2018
enlarge

 

Mentor 2018
enlarge

 

Descărcare

logo FPC 80px

© 2009 Fundația Pentru Comunitate | Protecția datelor | Termeni și condiții