header ro

Partener oficial:

Știri

Schlier Zsuzsa

[11-12-2017]

Zsuzsa Schlier face parte din lotul național de spadă feminin, deține până în prezent 5 titluri de campioană națională, 2 titluri de vicecampioană națională, și are 2 locuri III. la nivel național.

Citește mai departe...
 
Andrei Tănase

[11-12-2017]

Campionul național al României la patinaj artistic, categoria juniori (U14), este pregătit de mai bine de 10 ani în cadrul CSM Dunărea Galați de doamna Ramona Dinu.

Citește mai departe...
 

Anunț – PROGRAM MOL „PERMIS PENTRU VIITOR”

Anunț – PROGRAM MOL „PERMIS PENTRU VIITOR”

 

PROGRAM MOL „PERMIS PENTRU VIITOR”

EDIȚIA 2016

 

 

permis-ro-200px

 

Organizator: Fundația Pentru Comunitate


Sponsor: MOL Romania Petroleum Products


Titlul concursului: PROGRAM MOL „PERMIS PENTRU VIITOR”


Pot participa: tineri din medii defavorizate, născuți între anii 1992 și 2000 inclusiv, elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale sau școală generală.


Perioada de aplicare: 29 noiembrie 2016 – 27 ianuarie 2017


Domeniul sponsorizării: Cheltuieli de calificare – acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria B, C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuz și tramvai.


Volumul total al sponsorizărilor: 75.000 lei


Atenție!


- doar dosarele complete trimise în termen vor ajunge în fața juriului, nu se acordă posibilitatea completării ulterioare al dosarului de aplicare


Fundația Pentru Comunitate în colaborare cu MOL România anunţă Programul MOL „Permis pentru viitor”, ediția a doua, 2016, pentru tineri din medii defavorizate, născuți între anii 1992 și 2000 inclusiv, elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale sau școală generală, care au nevoie de sprijin material pentru acoperirea cheltuielilor necesare obținerii permisului de conducere (școala de șoferi și taxele adiacente).

Se pot înscrie tineri care:

 1. Sunt la începutul carierei profesionale și/sau
 2. Doresc să ocupe un loc de muncă, și la angajare este o condiție sau un avantaj existența permisului de conducere
 3. Au un loc de muncă / se află în activitate, și permisul de conducere ar fi un instrument benefic în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu
 4. Au permis de conducere, dar pentru ocuparea unui loc de muncă / îndeplinirea atribuțiilor de serviciu este o condiție / un avantaj existența permisului de conducere categoria C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuz, tramvai
 5. Din alte motive doresc să obțină permis de conducere, dar nu au posibilități materiale pentru acoperirea cheltuielilor aferente


MODALITATEA ACORDĂRII SPONSORIZĂRII
Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 3.000 lei pentru:

 1. acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria B, C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuz, tramvai.
 2. acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuz, tramvai.

 

Ghidul programului şi formularele de aplicare se găsesc pe site-ul www.pentrucomunitate.ro precum și www.molromania.ro.

 

DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE

Dosarul trebuie să cuprindă:

 1. Formularul de aplicare completat și semnat
 2. Scrisoare de motivare personală care să detalieze studiile, locurile de muncă în cazul în care există, justificarea necesității sponsorizării din punct de vedere social și material, motivația personală pentru obținerea permisului de conducere
 3. Anchetă socială eliberată de către primăria de care aparține solicitantul
 4. Ofertă/oferte de preţ valabile din partea instituției care asigură instruirea (școala de șoferi), cuprinzând perioada/perioadele de instruire
 5. În cazul minorilor declaraţia părintelui / reprezentantului legal cu acordul participării la program și asumarea răspunderii supravegherii pe perioada instruirii. În cazul majorilor declaraţia de susţinere din partea directorului sau profesorului diriginte sau preotului sau asistentului social, prin care asumă răspunderea susținerii și supravegherii solicitantului pe perioada instruirii
 6. Adeverință de venit/șomaj al solicitantului (dacă solicitantul nu lucrează, adeverința de venit/șomaj al părinților)
 7. Constituie avantaj: anexarea unei adeverințe din partea angajatorului din care să reiasă că existența permisului de conducere este o condiție sau un avantaj în obținerea locului de muncă
 8. Constituie avantaj: anexarea unei recomandări din partea unei organizații nonguvernamentale (ONG) sau a unei instituții de stat (o școală, un centru de plasament, sau o altă instituție care aparține de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) care să ateste necesitatea acestei sponsorizări în cazul solicitantului și care să recomande solicitantul pentru Program.

 

Dosarele care nu conțin documentele solicitate la punctele 1-6 vor fi considerate neeligibile.

 

TERMENE LIMITĂ
Înscrierea la școala de șoferi: în termen de o lună de la semnarea contractului.
Finalizarea cursurilor teoretice și practice la școala de șoferi: până în 31 octombrie 2017.

NOTE

 1. Documentele de studiu se prezintă în copie, conformitatea lor fiind confirmată de persoana specificată la punctul 5 de mai sus.
 2. Documentele expediate nu vor fi returnate solicitanţilor.

 

IMPORTANT
Pe prima pagină a dosarului se menţionează următoarele date:

 1. Numele solicitantului, numărul de telefon, adresa de e-mail
 2. În cazul minorilor numele părintelui/reprezentantului legal, numărul de telefon, adresa de e-mail.  În cazul solicitanților cu vârsta de peste 18 ani: numele celui care recomandă (director, profesor diriginte, preot, asistent social), numărul de telefon, adresa de e-mail

 

Dosarul de participare se trimite într-un singur exemplar prin poştă, la adresa:
Fundația Pentru Comunitate, 400603 Cluj, Bd. 21 decembrie 1989 nr. 77, Et. 1, The Office C.
Pe plic se menţionează: PROGRAM MOL „PERMIS PENTRU VIITOR”

 

Termenul limită de depunere a documentaţiei (data expedierii poștale): 27 ianuarie 2017.
Nu vor fi evaluate dosarele trimise după termenul limită sau cele incomplete.

 

Dosarele complete vor fi evaluate de specialiști în educație și asistenți sociali; punctajul se va acorda în funcţie de rezultatele la învățătură, scrisoarea de motivație personală și situația socială. În procesul evaluării dosarelor, aplicanții pot fi contactați telefonic în vederea obținerii unor informații suplimentare. Lista câștigătorilor va fi aprobată de Consiliul Director al Fundației Pentru Comunitate. Fundația va informa fiecare solicitant în scris (prin e-mail sau poştă) asupra rezultatului final al programului, după care va încheia contracte cu solicitanţii câştigători. Câştigătorii vor primi sponsorizarea doar după semnarea şi returnarea contractului de sponsorizare.

 

Suma acordată fiecărui câştigător va fi virată în contul bancar menţionat în contractul de sponsorizare. Detaliile privind decontul referitor la suma sponsorizată vor fi precizate în contractul de sponsorizare.

 

Rezultatele vor fi publicate pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro până la data de 28 februarie 2017, iar câştigătorii vor fi înștiințați în scris până pe 15 martie 2017.

 

Informaţii şi detalii suplimentare se pot obţine sunând la numărul 0752-018760 (în zilele lucrătoare, între orele 10.00-17.00) sau scriind la adresa de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 


 

Participantul la Program, în calitate de persoana vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 14) si dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate adresa Fundației Pentru Comunitate, la adresa poștală 400603 Cluj, Bd. 21 decembrie 1989 nr. 77, Et. 1, The Office C.

 

Fundația Pentru Comunitate garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor la acest Program, prelucrează datele cu caracter personal în scopul identificării exacte a participanţilor şi contactării câştigătorilor în vederea acordării sponsorizării specificate în Actul informativ al acestui Program. Datele cu caracter personal furnizate de către participanţii la Program nu vor fi dezvăluite pe viitor către terţi, nu vor fi folosite în alte scopuri, ele vor fi distruse după încheierea Programului şi atribuirea suportului financiar câştigătorilor. 

 

 

Formulare:

 

Format Word Format PDF
Formular de aplicație word logo pdf logo
Declarația părintelui word logo pdf logo
Declarație de susținere word logo pdf logo

 

Câștigători
facebookwww.youtube.com/user/akozossegert

Programe

Permis pentru viitor 2017
enlarge

 

Sănătate 2017
enlarge

 

Talente 2017
enlarge

 

Mentor 2017
enlarge

 

Descărcare

logo FPC 80px

© 2009 Fundația Pentru Comunitate | Protecția datelor | Termeni și condiții