header ro

Partener oficial:

Știri

Andrei Pennazio

[07-03-2019]

Născut în Italia, tânărul artist și-a restabilit reședința în România împreună cu mama sa, iar în prezent urmează cursurile Colegiului de Artă Octav Băncilă, secția de arte plastice.

Citește mai departe...
 
Georgiana Cosmina Spiridon

[07-03-2019]

Eleva Liceului cu Program Sportiv din Iași se antrenează sub îndrumarea domnului Viorel Popovici.

Citește mai departe...
 

Ghidul programului - Talente 2018

Ghidul programului - Talente 2018

Program MOL de promovare a talentelor
Ediția 2018

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL şi SPONSORUL

Organizatorul Programului MOL de promovare a talentelor (denumit în continuare generic „Programul”) este Fundaţia Pentru Comunitate (denumit în continuare generic „Organizatorul”) cu sediul în 400603 Cluj, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Et. I, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Încheierea civilă nr. 3276/CC/2008. din 11 decembrie 2008, a Judecătoriei Cluj, codul fiscal nr. 24868570 din 15.12.2008, având contul nr. RO02OTPV201000277440RO01, deschis la OTP Bank Cluj.

 

Sponsorul este MOL România Petroleum Products SRL, (denumit în continuare generic „Sponsorul”) societate cu personalitate juridică română, cu sediul în 400603 Cluj, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Et. I, jud Cluj, România, cod unic de înregistrare RO7745470, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J12/729/2000, cont de virament RO85INGB0003002128608910 deschis la ING Bank Cluj.

 

Organizatorul se va ocupa de administrarea programului, comunicarea anunţului programului, primirea proiectelor, validarea lor. Prelucrarea datelor în vederea desfăsurării Programului MOL de promovare a talentelor este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în baza notificării nr. 11109/2009.

 

Programul se va derula conform prevederilor prezentului Ghid, obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului Ghid pe parcursul desfăşurării programului şi va aduce la cunoştinţa publicului modificările operate, prin publicarea acestora pe site-ul: www.pentrucomunitate.ro, și www.molromania.ro.


SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

 

Programul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României.


SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

 

Programul se va desfăşura în perioada 17 mai 2018 – 17 iunie 2019. Data limită de completare şi trimitere a documentelor necesare participării la program este 16 iunie 2018, data poştei.


SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Programul se adresează tuturor persoanelor fizice cu cetăţenie română, cu domiciliul stabil în România, care s-au născut între anii 2000-2010 inclusiv şi îşi desfăsoară activitatea sportivă, respectiv artistică, în România.

 

Prin participant, în sensul prezentului Ghid, se înţelege orice persoană fizică sau orice echipă de sportivi sau ansamblu artistic, afiliat la un club sportiv sau de expresie artistică, sau instituţie şcolară din România, care a obţinut premii la competiții naţionale şi internaţionale de sport, respectiv arte în anii 2017 și 2018.

 

Pentru solicitările în grup sau echipă sunt acceptate doar diplomele obținute în grup sau echipă.

 

Participanții care au depus solicitări de finanțare la Programul MOL de promovare a talentelor edițiile 2006-2017, inclusiv cei care au fost desemnați câștigători, pot depune solicitări de finanțare și la ediția 2018, cu condiția de a fi folosit banii alocați în conformitate cu datele menționate pe contractul de sponsorizare, respectiv cu condiția de a fi trimis raportul de cheltuieli până la data de 31 mai 2018, data poștei.

 

Nu pot participa la program copiii membrilor consiliului director și angajaţilor Fundaţiei Pentru Comunitate.

 

Participarea la acest program presupune acceptarea prevederilor prezentului Ghid şi încadrarea în condiţiile specificate în paragrafele 1, 2, 3 ale prezentei Secţiuni.


SECTIUNEA 5. PREMIILE PROGRAMULUI ȘI ACORDAREA LOR

 

Fundaţia Pentru Comunitate acordă sponsorizări sub forma suportului financiar, persoanelor care depun solicitări în cadrul Programului, conform nevoilor specificate în dosarul de solicitare şi în limita valorii stabilite de către juriul ce va analiza dosarele depuse de către participanţi.

 

Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 10.000 de lei pentru:

 1. achiziţionare de materiale, echipament sau alte produse necesare pregătirii solicitantului în vederea obţinerii de performanţe în domeniul sportiv sau artistic. Nu se acceptă solicitările de achiziționare a unor mijloace fixe pentru dotarea sălilor de sport.
 2. acoperirea cheltuielilor de transport pentru participanţi, ca să poată ajunge la concursuri internaţionale şi naţionale, antrenamente, tabere de antrenament, cantonamente, respectiv competiţii, tabere de profil, cursuri, expoziţii, concerte.


Vor fi acordate sponsorizări în valoare maximă de 220.000 lei pentru categoria sport, 200.000 lei pentru categoria artă și 140.000 lei pentru categoria de vârstă de peste 18 ani.

În cazul câştigării unei sponsorizări, participanţii care completează formularul de solicitare ca echipă, în cadrul unui club sportiv sau ansamblu artistic, vor primi contractul de sponsorizare semnat între Fundaţia Pentru Comunitate şi clubul sportiv, respectiv ansamblul artistic. La fel şi suma de bani va fi virată în contul clubului sau ansamblului, beneficiarii sumei fiind membrii echipei solicitante.


SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

Participanţii la program vor trebui să completeze documentaţia de participare aferentă fiecărui tip de sponsorizare solicitată. Această documentaţie este disponibilă pe site-ul: www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro. Participanţii pot cere informaţii referitoare la program la adresa electronică: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , care va funcţiona pe toată durata programului şi la numărul de telefon: 0752-018760 în zilele lucrătoare, între orele 10.00-17.00.

Dovada expedierii dosarului de solicitare necesar pentru înscrierea în program nu reprezintă şi dovada recepţionării dosarului de solicitare de către Organizator.

Dosarul de solicitare trebuie să conţină:

 1. Formularul de înscriere pentru categoria ARTĂ sau Formularul de înscriere pentru categoria SPORT
 2. Ofertă (oferte) de preţ valabile pentru cumpărarea produselor prevăzute
 3. Declaraţia părintelui / reprezentantului legal (Anexa 1)
 4. Declaraţia de susţinere din partea antrenorului / profesorului pregătitor (scrisoare de recomandare).
 5. Documentaţia rezultatelor obținute de solicitant în anii 2017 și 2018 - tabel și copiile diplomelor sau liste de rezultate descărcate de pe site-urile oficiale ale concursurilor (Anexa 4). Copiile diplomelor se anexează tabelului în ordinea în care sunt cuprinse în tabel.
 6. Fotografii, înregistrări audio video pentru categoria arte pe suport CD, DVD, USB stick
 7. Copiile articolelor, apariţiilor în mass media despre performanţele solicitantului (constituie avantaj)

Un participant poate depune dosarul de solicitare pentru un singur proiect.

Vor fi considerate eligibile doar solicitările care se conformează condiţiilor enumerate în secțiunea nr. 6. Se consideră neeligibil proiectul care nu conține toate documentele cerute la punctele 1-6 ale secțiunii 6.

Pe prima pagină a dosarului de solicitare se vor menţiona următoarele date:

 • numele solicitantului(ţilor),
 • numele reprezentantului solicitantului,
 • calitatea acestuia (părinte sau tutore),
 • numărul de telefon,
 • adresa de e-mail.


Dosarele de solicitare, însoţite de anexele completate, se trimit prin poştă într-un singur exemplar la adresa: 400603 Cluj, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Et. I, The Office C.

Pe plic se menționează: Pentru PROGRAMUL MOL DE PROMOVARE A TALENTELOR.

Data limită de completare şi trimitere a întregii documentaţii este de 16 iunie 2018, data poştei.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru solicitările care nu au fost trimise în termenul specificat, precum şi pentru solicitările incomplete, ilizibile sau pierdute.

Rezultatele Programului vor fi publicate pe site-ul: www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro cel târziu la data de 15 august 2018.

Persoanele care vor primi sponsorizările (denumite în continuare generic – „Câştigători”) vor fi anunţate în scris despre rezultatul obţinut până în data de 30 august 2018.


SECŢIUNEA 7. ACORDAREA SPONSORIZĂRILOR

Sponsorizările vor fi acordate sub forma suportului financiar, pe baza unui contract de sponsorizare în cazul persoanelor fizice si juridice, conform nevoilor specificate în dosarul de solicitare.

Organizatorul va trimite Câștigătorilor în perioada 15 august – 30 august 2018 contractul de sponsorizare, iar părintele sau reprezentantul legal al Câștigătorilor va trebui să semneze contractul şi să îl trimită până la data de 15 septembrie 2018 (data poştei) la adresa Organizatorului menţionată în prezentul Ghid.

În cazul în care Câștigătorii nu trimit contractul completat cu datele personale şi semnat conform termenului specificat, aceştia pierd orice drept asupra sponsorizării obţinute şi nu vor primi nici un fel de despăgubiri.

Câştigătorii vor primi suportul financiar - pe baza contractului semnat de ambele părţi - prin virament bancar, în contul bancar menţionat pe contractul returnat Organizatorului după cum urmează:

 • 90 % din sumă în termen de 15 zile după ce Organizatorul a recepționat contractul returnat cu anexele cerute
 • 10 % din sumă în termen de 15 zile după ce Organizatorul a recepționat și a acceptat raportul de cheltuieli

Sumele care nu pot fi virate în cont, din lipsa contractului sau din alte motive independente de Organizator, vor fi realocate pentru alte programe ale Organizatorului.


SECTIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDITATE


Condiţiile de validitate sunt următoarele:

 1. Participantul trebuie să îndeplinească condiţiile specificate în Secţiunile nr. 2, 3 si 4 din prezentul Ghid.
 2. Participantul trebuie să întocmească dosarul de solicitare la Program conform documentaţiei menţionate în Secţiunea nr. 6 din prezentul Ghid, în perioada de desfăşurare a programului.
 3. Dosarul de solicitare trebuie să fie complet, respectiv să conţină toate documentele solicitate de Organizator, menţionate la Secţiunea nr. 6 din prezentul Ghid.
 4. Nu se acceptă solicitări care depășesc limita maximă de 10.000 lei.SECTIUNEA 9. JURIZAREA

Preselecţia candidaţilor ale căror solicitări de sponsorizare vor fi luate în calcul de către Organizator se va face pe baza îndeplinirii tuturor condiţiilor de validitate menţionate la Secţiunea nr. 8 din prezentul Ghid.

Dosarele valide vor fi evaluate de un juriu de specialitate format din personalităţi ale lumii sportive şi artistice, care va acorda punctajul în funcţie de performanţele, respectiv situaţia socială a participanţilor. Lista câștigătorilor va fi aprobată de consiliul director al Fundației Pentru Comunitate.

Decizia finală nu se motivează.


SECTIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Prin participarea la Programul MOL de promovare a talentelor participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor prezentului Ghid şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Participarea la acest Program implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Ghid.

Organizatorul poate solicita părintelui sau reprezentantului legal al câştigătorilor, acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele, localitatea de reşedinţă, imaginea şi vocea lor. Pentru a-şi exprima acordul expres în acest sens, părintele sau reprezentantul câştigătorului va semna o declaraţie în care vor fi cuprinşi termenii acestui acord. Organizatorul nu condiţionează participarea la Concurs sau acordarea sponsorizărilor de semnarea acestei declaraţii.

Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor la acest Program, colectarea datelor cu caracter personal menţionate în fişa generală de date (Punctul I): nume, prenume, locul si data naşterii, numele părinţilor, adresa completă, nr. de telefon, adresa de e-mail, fiind realizată exclusiv în scopul identificării exacte a participanţilor şi contactării câştigătorilor în vederea acordării sponsorizării.

La finalizarea Programului, datele solicitanţilor vor fi distruse.

Participantul la Program, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 14) si dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

Participantii au dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situatia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care exista dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Fundaţia Pentru Comunitate, cu sediul: 400603 Cluj, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Et. I.


SECTIUNEA 11. FORȚA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Ghid, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Ghid. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Contractului şi care poate interzice sau modifica termenii Actului informativ, etc.

Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Ghidului şi continuarea Programului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată, conform art.1082 si 1083 Cod Civil. Dacă Organizatorul invocă forţă majoră, este obligat să comunice participanţilor la program, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.


SECTIUNEA 12. LITIGII

In cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Program, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.


SECTIUNEA 13. GHIDUL PROGRAMULUI

Ghidul Programului MOL de promovare a talentelor va fi publicat pe site-ul www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro începând cu data de 18 mai 2018.

facebookwww.youtube.com/user/akozossegert

Programe

Permis pentru viitor 2018
enlarge

 

Sănătate 2018
enlarge

 

Talente 2018
enlarge

 

Mentor 2018
enlarge

 

Descărcare

logo FPC 80px

© 2009 Fundația Pentru Comunitate | Protecția datelor | Termeni și condiții