header hu

Kiemelt partner:

Hírek

Andrei Pennazio

[2019.03.07]

Az olaszországi származású fiatal művész nemrégiben édesanyjával együtt visszatelepedett Romániába, 

Bővebben...
 
Georgiana Cosmina Spiridon

[2019.03.07]

A Jászvásári Sportlíceum tanulója, edzője Viorel Popovici.

Bővebben...
 

Kiírás JOGOSÍTVÁNY A JÖVŐHÖZ! - 2018

Kiírás JOGOSÍTVÁNY A JÖVŐHÖZ! - 2018

JOGOSÍTVÁNY A JÖVŐHÖZ!

2018

 

permis-hu-200px

 

Szervező: A Közösségért Alapítvány

 

Támogató: MOL Romania Petroleum Products

 

A pályázat címe: JOGOSÍTVÁNY A JÖVŐHÖZ!

 

Pályázhatnak: hátrányos anyagi körülményekkel rendelkező, általános-, közép- vagy szakiskolai végzettséggel rendelkező fiatalok akik 1994. január 1. és 2001. szeptember 1 között születtek.


Figyelem!

 • C/CE kategóriás jogosítvány megszerzéséhez a korhatár: minimum 21 év.
 • D/DE kategóriás jogosítvány megszerzéséhez a korhatár: minimum 24 év.

 

A pályázat benyújtható: 2018. november 27. – 2019. január 25. közöttA támogatás területe: Képzési költségek – Gépjárművek és erőgépek (B, C, D, traktor, trolibusz, villamos) vezetésére, kezelésére jogosító képzési és járulékos költségek részleges vagy teljesmértékű fedezése, illetve a szakmai illetékességet igazoló bizonyítvány („atestat”) megszerzésével járó költségek részleges vagy teljes mértékű fedezése a C, CE, D vagy DE kategóriák esetében.

 

A támogatás összértéke: 75.000 lej

 

A Közösségért Alapítvány a MOL Románia támogatásával meghirdeti a Jogosítvány a jövőhöz 2018. évi, negyedik kiírását, 1994 és 2001 között született romániai diákok, valamint általános-, közép- vagy szakiskolai végzettséggel rendelkező, szerény anyagi körülmények között élő fiatalok számára, akiknek a gépjárművezetői – személygékocsi, tehergépkocsi, autóbusz, traktor, erőgépek stb. – jogosítvány megszerzése érdekében anyagi támogatásra van szükségük.

 

Pályázhatnak azok a fiatalok, akik:

 1. szakmai pályafutásuk kezdetén vannak, és/vagy
 2. munkát vállalnának, és a munkavállalásnál feltétel lenne / előnyt jelentene a gépjárművezetői jogosítvány,
 3. munkaviszonyban vannak, és munkakörük ellátásában feltétel lenne vagy előnyt jelentene a gépjárművezetői jogosítvány,
 4. rendelkeznek B kategóriás gépjárművezetői jogosítvánnyal, de munkavállalásukhoz, illetve munkaköri teendőik ellátásához feltétel lenne / előnyt jelentene nagyobb gépjárművek vezetésére, kezelésére feljogosító engedély,
 5. valamilyen más célból szeretnének gépjárművezetői jogosítványt szerezni, de az ezzel járó költségek túlhaladják anyagi lehetőségeiket

 

A támogatás módja


Egy pályázó legtöbb 3.000 lej értékű anyagi támogatást nyerhet:

 1. személygépkocsi, traktor, erőgépek vezetésére, kezelésére feljogosító gépjárművezetői engedélyhez szükséges képzési és egyéb járulékos költségek fedezéséhez,
 2. tehergépkocsi, autóbusz, villamos és egyéb nagyobb gépjárművek vezetésére, kezelésére feljogosító gépjárművezetői engedélyhez szükséges képzési és egyéb járulékos költségek fedezéséhez.

 

A program részletes bemutatása (tájékoztató, pályázati formanyomtatványok) a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapon található meg.

 

Pályázati anyagok


A pályázati iratcsomónak kötelező módon tartalmaznia kell a következőket:

 1. Kitöltött és aláírt pályázati űrlap
 2. Motivációs levél, amely részletezi a pályázó tanulmányait, munkahelyeit, a támogatás igénylésének anyagi és szociális hátterét, valamint a jogosítvány megszerzésének személyes motivációját
 3. A polgármesteri hivatal vagy egy illetékes civil szervezet által kibocsátott szociális ankét
 4. Érvényes árajánlat/árajánlatok a képzést biztostó intézmény (sofőriskola) részéről, amely tartalmazza a képzési időszakot/időszakokat
 5. Kiskorúak esetében szülő/gyám nyilatkozata, amellyel hozzájárul a kiskorú pályázatához és vállalja a felügyeletet a képzés időtartamára. Nagykorúak esetében igazgató, tanár, osztályfőnök, lelkipásztor, szociális munkás, munkáltató, stb. támogató nyilatkozata, amellyel nyertes pályázás esetén vállalja a pályázó támogatását és felügyeletét a képzés ideje alatt
 6. Jövedelmi vagy munkanélküliségi igazolás (amennyiben a pályázó nem dolgozik, a szülők jövedelmi vagy munkanélküliségi igazolása).
 7. Az elért legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat (például érettségi diplomáról készült másolat, iskolai igazolás, stb.)
 8. Előnyt jelent: munkáltatói igazolás, mely tanúsítja, hogy a hajtási engedély megléte feltétel vagy előny a munkahely megszerzésénél vagy megtartásánál.
 9. Előnyt jelent: egy civil szervezet vagy egy állami intézmény (iskola, gyermekotthon, vagy egy más, a Gyermekvédelmi Hatósághoz tartozó intézmény) által kibocsátott hivatalos irat, amely indokolja a támogatás szükségességét és ajánlja a pályázót a programra.

 

Megjegyzések

 • Az iskolai végzettséget igazoló dokumentumokról másolatot kérünk, amelynek az eredetivel való egyezését a fenti 5. pontban megjelölt ajánló igazolja.
 • Csak a határidőre beküldött hiánytalan dossziék kerülnek elbírálásra, nem lesz lehetőség a hiányzó dokumentumok utólagos pótlására.
 • Érvénytelennek nyilvánítjuk azokat a pályázatokat, amelyek nem tartalmazzák az 1-7 pontokban kért dokumentumokat.
 • A pályázati dossziét nem szolgáltatjuk vissza.

 

Határidők


A sofőriskolába való beiratkozás határideje: a szerződés aláírásától számított egy hónapon belül.
A sofőriskolában való elméleti és gyakorlati képzés befejezése: 2019. október 31.

 

Fontos


A pályázati dosszié első oldalán a következő adatokat kérjük feltüntetni:

 1. A pályázó neve, telefonszám, elektronikus postacím (e-mail cím)
 2. A kiskorú pályázó képviselőjének a neve, minősége (szülő, vagy gondviselő, gyám), telefonszám, elektronikus postacím (e-mail cím). A nagykorú pályázó ajánlójának a neve, minősége (iskolaigazgató, osztályfőnök, lelkész, szociális illetékes), telefonszám, elektronikus postacím (e-mail cím).

 

A pályázati dossziét a következő címre kérjük elküldeni egy példányban:
A Közösségért Alapítvány/Fundația Pentru Comunitate, 400750 Kolozsvár, O.P. 1, C.P. 390.
A borítékra írják rá: Jogosítvány a jövőhöz!

 

Beküldési határidő: (a feladási postabélyegző dátuma) 2019. január 25.
A késve elküldött vagy hiányos pályázatokat nem bíráljuk el.

 

A pályázatokat oktatási, munkaügyi, szociális szakemberek értékelik; a pontozás a pályázó tanulmányi eredményei, motivációs levele és szociális rászorultsága alapján történik. A pályázatok elbírálásának idején a bíráló bizottság telefonon is megkeresheti a pályázót további tájékozódás érdekében. A nyertesek névsorát A Közösségért Alapítvány Kuratóriuma hagyja jóvá. Az Alapítvány a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. A nyertesek azt követően juthatnak a támogatáshoz, hogy aláírták és visszaküldték a szerződést.

 

A támogatás összegét az Alapítvány a támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint, a szerződésben feltüntetett bankszámlá(k)ra utalja. Valamennyi nyertes pályázó köteles elszámolni a támogatási összeggel, az elszámolásra vonatkozó részleteket a támogatási szerződés rögzíti.

 

A pályázat eredményeit a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapon tesszük közzé 2019. február 28-ig, a nyerteseknek 2019. március 15-ig küldjük el a támogatási szerződést.

 

Szóbeli kérdéseikre a 0752-018760-as telefonon válaszolunk munkanapokon 10 és 17 óra között, írásbeli kérdéseiket a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen várjuk.

 

 


 

A program résztvevői a 677/2001-es adatvédelmi törvény értelmében a következő jogokkal rendelkeznek: a tájékozódáshoz való jog (12. cikkely), az adatokhoz való hozzáférési jog (13. cikkely), az adatok módosításának a joga (14. cikkely), az ellenkezés joga (15. cikkely), a bírósághoz való fordulás joga (18. cikkely). E jogok érvényesítése ügyében A Közösségért Alapítványhoz fordulhatnak levélben a 400750 Kolozsvár, Deák Ferenc u. 14/22/B. (Bd. Eroilor nr. 14/22/B) postacímen.

A 2018. május 25-én az Európai Unió valamennyi tagállamában érvénybe lépett 2016/679. számú adatkezelési törvény értelmében A Közösségért Alapítvány garantálja a Program valamennyi résztvevője számára adatai bizalmasságát. A személyi adatokat a résztvevők azonosítása, a nyertesekkel való kapcsolatfelvétel, és a támogatás folyósítása érdekében dolgozza fel, amiként az a Programtájékoztatóban szerepel. A Program résztvevőinek a személyi adatait nem szolgáltatja ki egy harmadik félnek, nem használja fel más célra, és a Program lejártával megsemmisíti azokat. A pályázók kötelesek betartani az Európai Unió 2016/679. számú törvényét.

 


 

Űrlapok:

 

Word formátum PDF formátum
Pályázati űrlap word logo pdf logo
Szülői nyilatkozat word logo pdf logo
Támogatói nyilatkozat word logo pdf logo
Nyertesek
facebookwww.youtube.com/user/akozossegert

Programok

Jogosítvány a jövőhöz 2018
enlarge

 

Gyógyító 2018
enlarge

 

Tehetségek 2018
enlarge

 

Mentor 2018
enlarge

 

Letöltés

logo FPC 80px

© 2009 A Közösségért Alapítvány | Adatvédelmi nyilatkozat | Felhasználási feltételek