Olivia Papa - premiantă Mentor

PapaOlivia

Timp de peste două decenii a predat vioara ca disciplină la Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București, formând generații de artiști excepționali, printre care se numără Răzvan Stoica și Mircea Dumitrescu, violoniști consacrați care au evoluat pe mari scene europene, din România până în Germania și din Olanda până în Italia. Dragostea pentru materia predată și răbdarea pe care o manifestă față de copii face ca însușirea tainelor viorii, „regina instrumentelor”, să pară ușoară. Este dascălul care vede „o lume întreagă” în ochii copilului, și știe să clădească acea punte de legătură între profesor și elev, datorită căreia orele de studiu, uneori repetitive, epuizante sau chiar plictisitoare, capătă o nuanță de joacă și umor, munca obligatorie devine un reflex, iar performanța și evoluția pe scenă devin bucurie – pentru artist și pentru audiență deopotrivă. Este unul dintre profesorii care își trăiesc vocația în fiecare clipă a vieții lor și pentru care încrederea că „împreună cu Dumnezeu, totul este posibil” este o realitate trăită. Sutele de premii obținute de elevii doamnei profesoare atestă calitățile sale deosebite de dascăl, dar și capacitatea de a transmite valorile omenești care stau la baza tuturor realizărilor extraordinare, cum ar fi respectul, empatia, perseverența și iubirea.

Doamna Olivia Papa a primit Premiul Mentor în 2017.