Sebestyén Julianna - premiantă Mentor

SebestyenJulianna.jpg

Născută în Ciceu (Harghita), își petrece copilăria timpurie parțial în Bacău, revenind apoi încă la o vârstă fragedă în Secuime. Obține diploma de bacalaureat în Miercurea Ciuc. Studiile superioare le finalizează la Institutul Pedagogic din Târgu Mureș, lucrând ca profesoară de matematică în același oraș până la pensionarea sa. Împătimita matematicii, doamna Sebestyén este membru fondator al Asociației Matematică „Vályi Gyula” (1994), unde și-a desfășurat activitatea de cultivare a talentelor timp de 23 de ani ca voluntară. Cercul de matematică înființat în cadrul asociației, care astăzi funcționează ca Centru de excelență în identificarea și pregătirea talentelor din regiune, a oferit șansa pentru sute de copii din zona Târgu Mureș să aprofundeze tainele matematicii, să-și însușească un mod de gândire aparte, să participe la concursuri de profil și să cultive terminologia de specialitate în limba maternă. Experiențele dobândite la cercul de matematică au oferit elevilor, dincolo de aprofundarea cunoștințelor, inspirație, ghidaj, modele de bune practici în ceea ce privește spiritul de fair play, altruismul și ținuta morală. Pentru activitatea sa pedagogică bogată de peste patru decenii și pentru preocupările sale în slujba copiilor înzestrați, a primit mai multe distincții, inclusiv diploma Gheorghe Lazăr, categoria II. A fost distinsă cu premiul Mentor în cadrul ediției 2017 a programului.