Adatvédelmi nyilatkozat

A Közösségért Alapítvány betartja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét a személyes adatok kezeléséről és védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR). Az erre vonatkozó részletes tájékoztató és adatkezelési rend, annak lefordításáig, román nyelven megtalálható honlapunkon a Protectia datelor menűpontban https://pentrucomunitate.ro/ro/protectia-datelor. Erre vonatkozóan és ezzel kapcsolatban közvetlenül e-mailt lehet írni nekünk a datepersonale@pentrucomunitate.ro címre, vagy a székhelyünk postacímére: 400129 Kolozsvár, Deák Ferenc u. 14/22B. A megkeresésekre 30 napon belül válaszolunk.