„A zene csodája”

PirosOrr.jpg

A marosvásárhelyi Piros Orr Egyesület The Wonder of Music című pályázatának célja a súlyos fogyatékkal élő gyermekek megsegítése. A zeneterápiás üléseken egyénileg és csoportosan vesznek részt a gyermekek. A tevékenységek elősegítik a nagymotoros és finommotoros készségeik fejlődését, az auditív memóriájukat és auditív differenciáló készségeiket serkentik. A tevékenységek játékos része hozzájárul önbizalmuk növeléséhez, a független életvitelhez szükséges készségek kialakításához valamint az önfegyelem gyakorlásában segíti őket. A pályázat a 2020-as MOL Gyermekgyógyító program támogatásával valósul meg.