Bodea György - Mentor díj 2022

bodea-gyorgy

Bodea György a szilágycsehi Gheorghe Pop de Băsești Technológia Líceum kémia szakos tanára, aki a közösség érdekében kifejtett önzetlen munkája révén vált elismertté. Közel harminc évvel ezelőtt diákjaival együtt felélesztette a az amatőr színjátszás hagyományát Szilágycsehen. 1999-ben indította a Partium Diákszinjátszó Fesztivált (PADIF), amelyen az évek folyamán 445 csapat, és több mint hétezer tanuló vett részt. “Meghatározó szerepe volt a Szilágycsehben minden év júliusában megrendezett Zsibai Nemzetközi Népzene-Néptánc-Színjátszó és Kézművestábor elindításában, majd a színjátszó műhely irányításában. Mindezzel közösségépítő feladatot teljesített: az ifjú nemzedék azonosságtudatának erősítését, nemzeti értékeink iránti érdeklődésük ápolását”, írja róla Sánta Szabolcs. Sokrétű tevékenységéért 2006 novemberében EMKE - díjat kapott a diákszínjátszás szervezésében és minőségi művelésében szerzett eredményeiért, 2015-ben a Szilágysági Magyarok, 2017-ben pedig a Wesselényi díjban részesült.