Csavar Mária - Mentor díj 2022

csavarm.jpg

A hatvanas években, amikor Csavar Mária elkezdte román nyelv és irodalom tanári pályafutását, Gyergyószentmiklóson nagyon kevés román anyanyelvű személy élt, ők pedig jól beszéltek magyarul. A forradalom utáni magyar anyanyelvű oktatásért folytatott küzdelemeben pedig a magyar érzület és identitástudat talán a szokásosnál is erősebb volt. Ebben a nemzetiségi és kulturális közegben Csavar Mária varázslatos módon hidalta át a nemzetiségi kérdéseket. Volt tanítványa, Ősz Sándor Előd így emlékezik vissza: „Tanári nagysága elsősorban abban rejlett, hogy szerette, szerethetővé és élménnyé tette a román irodalmat, el tudta varázsolni diákjait. Amikor nekiláttunk valamelyik irodalmi alkotás tanulmányozásának, mindenki becsukta a könyvét, és ő mesélt. A mi nyelvünkön, közérthetően, de úgy hogy tapintható közelségben éreztük Eminescu vagy Creangă mesehőseit, hallottuk a Paşa Hassan csatazaját és átéreztük Octavian Goga tanítói pályát választó húgának tragédiáját. Így halljuk ma is Domnul Trandafir történetét, Fefeleaga meséjét, az Amintiri din copilărie vidám vagy komolyabb epizódjait, és őrizzük Tudor Şoimaru apja keresztje előtt leboruló alakját”. A különböző nemzetiségek közeledése és elfogadása univerzális emberi értékeken alapul Csavar Mária pedagógiájában, és időtálló üzenetet közvetít a következő generációknak.