CSUTAK Judit, Mentor díj 2020

CsutakJ1.jpg

Közel négy évtizedes tanári pályája alatt magyar nyelvet és irodalmat, valamint világirodalmat tanított a csíkszeredai Márton Áron Főgimnáziumban. Szakmai színvonalasságának és igényességégének köszönhetően sajátos hírnévre tett szert. A szakmai értékek ápolásának szerteágazó tevékenysége mindegyikében figyelmet szentelt: az oktatási folyamat során, az irodalom terén tehetséges diákok felkarolásában, de szaklapok, tankönyvek szerkesztésében és egyéb tanórán kívüli szakmai tevékenységekben is, például alternatív olimpiák és számos tanárképző tanfolyam szervezésében. A tanárnő szövegértésre és szövegértelmezésre összpontosító megközelítése tanulók egész generációit segítette a kérdésfelvetésben, a kíváncsiságuk megőrzésében és abban, hogy sose fogadják el a bizonyos kulturális jelenségek és a társadalom által megszabott kész válaszokat. Ő az a mentor, akit eredeti tanítási módszereiért, illetve önálló gondolkodású emberek képzéséért nagyra becsültek: „A tanárnő szenvedélye és elhivatottsága, szakmai igényessége, a kritikus gondolkodás iránti nevelése, a kíváncsiság és az intellektuális nyitottság olyan értékek, amelyek egész életünket meghatározták.”, állítja Zakariás Ágota, a tanárnő volt diákja. Így folytatja: „Az interdiszciplináris megközelítés, a filmek, a művészeti albumok megtekintése és a zeneművek meghallgatása segített abban, hogy jobban megértsük az adott kulturális irányzatot, és sokkal szélesebb összefüggésben értelmezzük az olvasott műveket. Viszont a legfontosabb talán, amit megtanultam, hogy jól alátámasztott értelmezéseink egyediek és érvényesek, még akkor is, ha eltérnek a tankönyvek merev értelmezéseitől”.