Jogosítvány a jövőhöz
Szervező:A Közösségért Alapítvány
Támogató:MOL Romania Petroleum Products

Jogosítvány a jövőhöz! 2017

A pályázat benyújtható:
-

Nyertesek listája

Pályázhatnak: hátrányos anyagi körülményekkel rendelkező, általános-, közép- vagy szakiskolai végzettséggel rendelkező fiatalok akik 1993. január 1. és 2000. szeptember 1 között születtek. 

 

Figyelem!

 • C/CE kategóriás jogosítvány megszerzéséhez a korhatár: minimum 21 év.
 • D/DE kategóriás jogosítvány megszerzéséhez a korhatár: minimum 24 év.

 

A pályázat benyújtható: 2017. november 29. – 2018. január 27. között

 

A támogatás területe: Képzési költségek – Gépjárművek és erőgépek (B, C, D, traktor, trolibusz, villamos) vezetésére, kezelésére jogosító képzési és járulékos költségek részleges vagy teljesmértékű fedezése, illetve a szakmai illetékességet igazoló bizonyítvány („atestat”) megszerzésével járó költségek részleges vagy teljes mértékű fedezése a C, CE, D vagy DE kategóriák esetében.

 

A támogatás összértéke: 75.000 lej

 

A Közösségért Alapítvány a MOL Románia támogatásával meghirdeti a Jogosítvány a jövőhöz 2017. évi, harmadik kiírását, 1993 és 2000 között született romániai diákok, valamint általános-, közép- vagy szakiskolai végzettséggel rendelkező, szerény anyagi körülmények között élő fiatalok számára, akiknek a gépjárművezetői – személygékocsi, tehergépkocsi, autóbusz, traktor, erőgépek stb. – jogosítvány megszerzése érdekében anyagi támogatásra van szükségük.

 

Pályázhatnak azok a fiatalok, akik:

 1. szakmai pályafutásuk kezdetén vannak, és/vagy
 2. munkát vállalnának, és a munkavállalásnál feltétel lenne / előnyt jelentene a gépjárművezetői jogosítvány,
 3. munkaviszonyban vannak, és munkakörük ellátásában feltétel lenne vagy előnyt jelentene a gépjárművezetői jogosítvány,
 4. rendelkeznek B kategóriás gépjárművezetői jogosítvánnyal, de munkavállalásukhoz, illetve munkaköri teendőik ellátásához feltétel lenne / előnyt jelentene nagyobb gépjárművek vezetésére, kezelésére feljogosító engedély,
 5. valamilyen más célból szeretnének gépjárművezetői jogosítványt szerezni, de az ezzel járó költségek túlhaladják anyagi lehetőségeiket

 

A TÁMOGATÁS MÓDJA

Egy pályázó legtöbb 3.000 lej értékű anyagi támogatást nyerhet:

 1. személygépkocsi, traktor, erőgépek vezetésére, kezelésére feljogosító gépjárművezetői engedélyhez szükséges képzési és egyéb járulékos költségek fedezéséhez,
 2. tehergépkocsi, autóbusz, villamos és egyéb nagyobb gépjárművek vezetésére, kezelésére feljogosító gépjárművezetői engedélyhez szükséges képzési és egyéb járulékos költségek fedezéséhez.

 

A program részletes bemutatása (tájékoztató, pályázati formanyomtatványok) a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapon található meg.

 

PÁLYÁZATI ANYAGOK

A pályázati iratcsomónak kötelező módon tartalmaznia kell a következőket:

 1. Kitöltött és aláírt pályázati űrlap
 2. Motivációs levél, amely részletezi a pályázó tanulmányait, munkahelyeit, a támogatás igénylésének anyagi és szociális hátterét, valamint a jogosítvány megszerzésének személyes motivációját
 3. A polgármesteri hivatal által kibocsátott szociális ankét
 4. Érvényes árajánlat/árajánlatok a képzést biztostó intézmény (sofőriskola) részéről, amely tartalmazza a képzési időszakot/időszakokat
 5. Kiskorúak esetében szülő/gyám nyilatkozata, amellyel hozzájárul a kiskorú pályázatához és vállalja a felügyeletet a képzés időtartamára. Nagykorúak esetében igazgató, tanár, osztályfőnök, lelkipásztor, szociális munkás, munkáltató támogató nyilatkozata, amellyel nyertes pályázás esetén vállalja a pályázó támogatását és felügyeletét a képzés ideje alatt
 6. Jövedelmi vagy munkanélküliségi igazolás (amennyiben a pályázó nem dolgozik, a szülők jövedelmi vagy munkanélküliségi igazolása).
 7. Az elért legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat (például érettségi diplomáról készült másolat, iskolai igazolás, stb.)
 8. Előnyt jelent: munkáltatói igazolás, mely tanúsítja, hogy a hajtási engedély megléte feltétel vagy előny a munkahely megszerzésénél vagy megtartásánál.
 9. Előnyt jelent: egy civil szervezet vagy egy állami intézmény (iskola, gyermekotthon, vagy egy más, a Gyermekvédelmi Hatósághoz tartozó intézmény) által kibocsátott hivatalos irat, amely indokolja a támogatás szükségességét és ajánlja a pályázót a programra.

 

MEGJEGYZÉSEK

 • Az iskolai végzettséget igazoló dokumentumokról másolatot kérünk, amelynek az eredetivel való egyezését a fenti 5. pontban megjelölt ajánló igazolja.
 • Csak a határidőre beküldött hiánytalan dossziék kerülnek elbírálásra, nem lesz lehetőség a hiányzó dokumentumok utólagos pótlására.
 • Érvénytelennek nyilvánítjuk azokat a pályázatokat, amelyek nem tartalmazzák az 1-7 pontokban kért dokumentumokat.
 • A pályázati dossziét nem szolgáltatjuk vissza.

 

HATÁRIDŐK

A sofőriskolába való beiratkozás határideje: a szerződés aláírásától számított egy hónapon belül.

A sofőriskolában való elméleti és gyakorlati képzés befejezése: 2018. október 31.

 

FONTOS
A pályázati dosszié első oldalán a következő adatokat kérjük feltüntetni:

 1. A pályázó neve, telefonszám, elektronikus postacím (e-mail cím)
 2. A kiskorú pályázó képviselőjének a neve, minősége (szülő, vagy gondviselő, gyám), telefonszám, elektronikus postacím (e-mail cím). A nagykorú pályázó ajánlójának a neve, minősége (iskolaigazgató, osztályfőnök, lelkész, szociális illetékes), telefonszám, elektronikus postacím (e-mail cím).

 

A pályázati dossziét a következő címre kérjük elküldeni egy példányban:

A Közösségért Alapítvány, 400603 Kolozsvár, 1989 december 21 sugárút 77., 1. em. The Office C. (Fundația Pentru Comunitate, 400603 Cluj, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Et. 1, The Office C.)

A borítékra írják rá: Jogosítvány a jövőhöz!

 

Beküldési határidő: (a feladási postabélyegző dátuma) 2018. január 27.

A késve elküldött vagy hiányos pályázatokat nem bíráljuk el.

 

A pályázatokat oktatási, munkaügyi, szociális szakemberek értékelik; a pontozás a pályázó tanulmányi eredményei, motivációs levele és szociális rászorultsága alapján történik. A pályázatok elbírálásának idején a bíráló bizottság telefonon is megkeresheti a pályázót további tájékozódás érdekében. A nyertesek névsorát A Közösségért Alapítvány Kuratóriuma hagyja jóvá. Az Alapítvány a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. A nyertesek azt követően juthatnak a támogatáshoz, hogy aláírták és visszaküldték a szerződést.

 

A támogatás összegét az Alapítvány a támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint, a szerződésben feltüntetett bankszámlá(k)ra utalja. Valamennyi nyertes pályázó köteles elszámolni a támogatási összeggel, az elszámolásra vonatkozó részleteket a támogatási szerződés rögzíti.

 

A pályázat eredményeit a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapon tesszük közzé 2018. február 28-ig, a nyerteseknek 2018. március 15-ig küldjük el a támogatási szerződést.

 

Szóbeli kérdéseikre a 0752-018760-as telefonon válaszolunk munkanapokon 10 és 17 óra között, írásbeli kérdéseiket a jogositvany@pentrucomunitate.ro e-mail címen várjuk.

Jogosítvány a jövőhöz