slider
Szervező:A Közösségért Alapítvány
Támogató:MOL Romania Petroleum Products

Mentor Díj a Tehetségek Gondozóinak - 2014

A pályázat benyújtható:
-

Ismeri azt az áldozatkész, lelkes tanárt, szakembert, aki gyermekét szakkörökön segítette, jó tanácsokkal látta el az iskolai felkészülésben vagy a tanulmányi versenyeken?

Ismeri azt az edzőt, aki gyermekét jó szemmel kiemelte és a neki legmegfelelőbb sportágban segítette készségei, képességei fejlesztésében?
Emlékszik arra a szeretett tanárára, aki elindította a pályán, akihez később is mindig fordulhatott jó tanácsért, szakmai támogatásért?

 

Segítsen megtalálni a legjobb mentorokat!

 Szeretnénk felhívni a közvélemény figyelmét azokra a tanárokra, nevelőkre, edzőkre, mentorokra, akik tehetséges fiatalokat fedeztek fel, a háttérből segítik tanítványaik első lépéseit, akiknek áldozatvállalása, munkája nagyban hozzájárul egy-egy fiatal képességeinek kibontakozásához. Keressük azokat a nevelőket, mentorokat, akik ösztönzik a tehetséges gyermekeket, mellettük vannak, keresik számukra a továbblépés lehetőségét, felkészítik őket a versenyekre, ha kell, pályázatot nyújtanak be helyettük. Keressük azokat a szakembereket, akik tudásuk továbbadásával több generáció tehetségeit segítették kiemelkedő eredményekhez, akik azonban a háttérben maradtak, akiknek a munkája sem erkölcsileg, sem anyagilag nem kapta meg a megfelelő elismerést.


Ha ismer ilyen tanárt, edzőt, mentort, jelölje őt a tehetségek gondozói számára létrehozott mentor díjra!

 

A jelölés módja

 Bárki nyújthat be jelölést egyénileg vagy csoportosan.


Jelölni a jelölt nevének, elérhetőségének (postacím, telefonszám, e-mailcím, intézmény neve) a megadásával és rövid indokolással lehet, amely tartalmazza a jelölt által felkészített gyermekek, fiatalok legfontosabb eredményeit, a jelölt pályafutásának néhány kiemelkedő állomását. A jelölésnek egyaránt ki kell domborítania a jelölt szakmai és emberi kvalitásait.


A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölő személy vagy csoport elérhetőségét (postacímét, telefonszámát, e-mailcímét) is, hogy szükség esetén, kiegészítő információkat kérhessünk a jelöltről. Csak az alapítvány honlapján (www.pentrucomunitate.ro) elérhető űrlapon beküldött jelölést tekintjük érvényesnek. Jelölni lehet magyar és román nyelven egyaránt.

A korábbi években jelölt, de nem díjazott személyt újra lehet jelölni.

 

Kik lehetnek jelöltek?

 Tanárok, edzők, nevelők,


- akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak, nevelnek, képeznek, kísérnek, vagy szakköröket vezetnek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását;


- akik képesek fokozott figyelmet fordítani a – családi hátterük vagy anyagi lehetőségeik miatt – hátrányos helyzetben levő gyerekekre a sikerért folytatott küzdelmükben;


- akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását;


- akik több évtizedes pályafutásuk során a helyi közösség megbecsülését, a szakterületükön dolgozó kollégáik elismerését vívták ki.

 

A jelölések értékelése

A legérdemesebb jelöltek közül a Közösségért Alapítvány kuratóriuma 10 személyt választ ki és részesít Mentor Díjban. A díj a Mentor Trófea, egy olevél és 8.000 lej pénzjutalom. Az értékelésnél a kuratórium elsősorban azt vizsgálja, mekkora része volt a mentornak az általa felkészítettek sikerében.

Jelöléseket 2014 december 31-ig lehet benyújtani. A Közösségért Alapítvány kuratóriuma 2015 februárjában választ a jelöltek közül, a díjátadást pedig az ezt követő időszakban szervezi meg.

A jelöléseket e-mailen vagy postán lehet beküldeni. E-mail: mentor@pentrucomunitate.ro Postacím: A Közösségért Alapítvány, 400110 Kolozsvár, 1. sz. Postahivatal, 1141. sz. Postafiók – Fundația Pentru Comunitate, Cluj, OP 1, CP 1141. A borítékra kérjük feltüntetni: Mentor Program.

További információkat írásban a mentor@pentrucomunitate.ro e-mailcímen, illetve a 0755-045699-es telefonszámon lehet igényelni.

 

 
slider
Dokumentumok
Űrlap560.5 KB

Zsűri

Brandusa Armanca
Brînduşa Armanca

Újságíró, egyetemi tanár, jelenleg a Budapesti Román Kulturális Intézet igazgatója. 

Gazda Árpád
Gazda Árpád

Az alapítvány elnöke, szabadúszó újságíró, a Krónika napilap főmunkatársa, az InfoRádió és a Heti Válasz romániai munkatársa. 

MOLNÁR-BÁNFFY KATA
Molnár-Bánffy Kata

Kommunikációs szakember. A magyar Miniszterelnöki Hivatal korábbi kommunikációs tanácsadója. Az Új Európa Alapítvány kuratóriumának tagja, a Magyar Író Akadémia közéleti beszédíró mesterkurzusának előadója, a BKF Public Relations szakirányú továbbképzésének oktatója. 

Marius Cosmeanu
Marius Cosmeanu

Szociológus és újságíró, a Corso erdélyi hetilap főszerkesztője.