Sanatate egészség baby
Szervező:A Közösségért Alapítvány
Támogató:MOL Romania Petroleum Products

MOL Gyermekgyógyító Program - 2012

A pályázat benyújtható:
-

Nyertesek

Letöltés967.97 KB

Pályázati felhívás

 

1. A pályázat célja

A Közösségért Alapítvány és a MOL Románia pályázatot hirdet élmény- és művészetterápiás programok támogatására krónikus betegségben szenvedő vagy súlyos betegségből lábadozó gyerekek pszicho-szociális rehabilitációja érdekében.

Támogatható programok típusai:

 • élményterápiás programok: csoportterápiák, a személyes pozitív élmények, tapasztalatok befogadásán keresztül megvalósuló terápiák
 • művészetterápiás programok: vizuális eszközök, zene, mozgás segítségével történő, önkifejező, alkotó, kreatív, egyéni vagy csoportos foglalkozások


2. A célcsoport

Fogyatékkal élő, krónikus betegségben szenvedő, súlyos betegségből lábadozó vagy azzal tartósan együtt élő gyerekek (például vérképzőrendszeri, daganatos, légzőszervi, emésztőrendszeri, hormonális, mozgásszervi, pszichiátriai betegséggel vagy egyéb fogyatékkal élő gyerekek stb.)


Pályázatot nyújthatnak be:

 • nonprofit szervezetek, amelyek alapító okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységet folytatnak;
 • civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, szövetségek);
 • egyházi szervezetek.

 

Kérjük, hogy a kórházak vagy egyéb közintézmények esetében ne maga az intézmény, hanem a vele kapcsolatban álló alapítvány vagy egyéb civil szervezet pályázzon.


Nem pályázhatnak:

 • nem bejegyzett szervezetek, pártok, szakszervezetek, vállalkozások.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.


3. Az elnyerhető támogatás
 

Támogatás igényelhető a tervezett programmal kapcsolatban felmerülő valamennyi költségre (program költségek, anyagköltségek, megbízási díjak vagy bér jellegű kiadások, kommunikációs költségek, szállítási vagy utazási költségek, szállás, étkezési költségek stb.) Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás. A nyertesekkel a Közösségért Alapítvány támogatási szerződést köt, amelyhez a szervezetnek csatolnia kell a szerződés megkötésekor a hivatalos képviselő banki aláírási címpéldányának vagy közjegyző által hitelesített aláírási nyilatkozatának másolatát, és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szervezetnek nincsen köztartozása.
A támogatást előfinanszírozás formájában nyújtja az alapítvány, amelynek felhasználásáról számlamásolatokkal alátámasztott elszámolást kell a pályázónak külön űrlapon benyújtani a program megvalósulását követő 30 napon belül. Az elszámolást legkésőbb 2013. október 21-ig kell beküldeni.

A pályázatonként elnyerhető, egy összegű támogatás felső határa 20.000 lej. A támogatások összértéke 300.000 lej.
A támogatás felhasználásának időtartama: 2012. november 30. – 2013. október 21.4. A pályázatok beadásának módja és határideje
 

A pályázatokat csak pályázati űrlapon tudjuk elfogadni, a pályázati űrlap letölthető a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapról. A kitöltött űrlapot mind nyomtatott változatban, mind pedig elektronikus változatban (.doc vagy .rtf. formátumban) CD-re vagy DVD-re mentve be kell nyújtani.

 

A pályázathoz csatolni kell az alábbi mellékleteket:

 1. az alapító okirat másolata
 2. a statútum másolata
 3. a bejegyzésről szóló jogerős bírósági végzés, és ennek esetleges kiegészítő iratainak a másolata
 4. a pályázó rövid beszámolója az utóbbi két évben megvalósított hasonló programokról, és az utóbbi két év költségvetéséről
 5. a támogatók listája (amennyiben vannak a szervezetnek más támogatói)
 6. a program szakmai vezetőinek ill. lebonyolítóinak önéletrajza
 7. a befogadó intézmény támogató nyilatkozata (kórházban vagy más közintézményben megvalósuló projekt esetén)
 8. cikkek, média megjelenések másolatai (CD-k, DVD-k) a korábbi programokról, szakmai eredményekről


Az a. és b. pontnál jelölt dokumentumokban kérjük megjelölni azokat a passzusokat, amelyek értelmében a szervezet végezhet e programnak megfelelő tevékenységeket. 
Az a., b., c., d., f., valamint az érintett projekteknél az e. és g. pontoknál jelölt dokumentumok bármelyikének a hiánya érvényteleníti a pályázatot.

 

A beküldött dokumentumok utólagos pótlására nincs lehetőség.

A pályázatot mellékleteivel együtt egy példányban kell postára adni az alábbi címre:
A Közösségért Alapítvány, 400110 Kolozsvár, OP 1, CP. 1141
Kérjük, a borítékra írják rá: MOL Gyermekgyógyító program.


A határidőn túl érkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni, azokat az alapítvány felbontás nélkül visszaküldi.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 2., péntek (a feladás postai bélyegzőjének a dátuma)5. A pályázatok elbírálása
 

A pályázatokat szakértők elemzik, majd a legjobbakat a zsűri véleményezi. A pályázati projektek jobb megismerése érdekében, és amennyiben az az értékelés során szükségesnek mutatkozik, a Közösségért Alapítvány személyes interjúra hívhatja be a pályázatok képviselőit, illetve a pályázati program szakmai vezetőjét.6. Döntés és a pályázók értesítése
 

A pályázati támogatásokról a végső döntést A Közösségért Alapítvány Kuratóriuma hozza meg 2012. november 30-ig. A támogatott szervezetek listáját a www.pentrucomunitate.roés a www.molromania.ro honlapokon közzé tesszük.

A pályázati felhívás és az űrlap letölthetők a www.pentrucomunitate.ro, és www.molromania.ro honlapról.

További információ kérhető: office@pentrucomunitate.ro emailcímen, vagy a 0755-045699-es telefonon.

 

 

Sanatate egészség baby

1. Pályázhatnak olyan civil szervezetek is, amelyek felnőtt fogyatékosokkal foglalkoznak?

Nem. Amint a program neve is jelzi, a program célcsoportját a 18 év alatti beteg vagy fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok képezik.

2. Pályázhatnak a megyei gyermekvédelmi igazgatóságok is?

Nem. Csakis non profit szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet. Lehetőség van azonban arra, hogy ezek a civil szervezetek, kórházakkal, speciális iskolákkal, közintézményekkel működjenek együtt a projekt megvalósításában.
 

3. Fizetések is finanszírozhatók ebből a támogatásból?

Igen. Egy-egy projekt költségei között szerepelhet a terapeuták honoráriuma is, hiszen az élményterápiában, a művészeti terápiában meghatározó az emberi tényező.

4. Olyan projektekre is lehet pénzt kérni, amelyek más forrásból is kapnak finanszírozást?

Igen. A Gyermekgyógyító Program szervezői abban érdekeltek, hogy minél több pénz szolgálja a beteg vagy fogyatékkal élő gyermekek művészeti és élményterápiás kezelését. Egy más forrásokból is finanszírozott nyertes projekt végén a Közösségért Alapítványnak benyújtandó jelentésben csakis a Gyermekgyógyító Program által finanszírozott költségekkel kell elszámolni. 
 

5. Viszonylag új még az egyesületünk, tehát nincs módunk beszámolni az utóbbi két év költségvetéséről. Pályázhatunk így is?
 
Igen. Az egyesület régisége, tapasztalata csak egyike azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján a zsűri rangsorolja a pályázatokat.

Dokumentumok

Zsűri

portre, portret, noname, default
Violeta Stan

Gyermek-neuropszichiáter főorvos, a Temesvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanára (elnök), 

portre, portret, noname, default
Mugur Ciumăgeanu

A Román Közösségi Pszichiátriai Egyesület alelnöke.

portre, portret, noname, default
Roxana Morun

Televíziós szerkesztő, TVR Temesvári stúdió.

Tar Gyöngyi
Tar Gyöngyi

A Hargita megyei Közegészségügyi Igazgatóság ügyvezető igazgatója.

portre, portret, noname, default
Gabriela Nedelcu

Profesor psihopedagog, director Școala Specială Pașcani.