banner
Szervező:A Közösségért Alapítvány
Támogató:MOL Romania Petroleum Products

MOL Gyermekgyógyító Program - 2016

A pályázat benyújtható:
-

Nyertesek

Letöltés247.88 KB

1. A pályázat célja

 

A Közösségért Alapítvány és a MOL Románia pályázatot hirdet élmény- és művészetterápiás projektek támogatására, krónikus betegségben szenvedő vagy súlyos betegségből lábadozó gyerekek pszicho-szociális rehabilitációja érdekében.

 

Támogatható projektek típusai:

 • élményterápiás projektek: csoportterápiák, a személyes pozitív élmények, tapasztalatok befogadásán keresztül megvalósuló terápiák
 • művészetterápiás projektek: vizuális eszközök, zene, mozgás segítségével történő, önkifejező, alkotó, kreatív, egyéni vagy csoportos foglalkozások


2. A célcsoport

 

Fogyatékkal élő, krónikus betegségben szenvedő, súlyos betegségből lábadozó vagy azzal tartósan együtt élő gyerekek (például vérképzőrendszeri, daganatos, légzőszervi, emésztőrendszeri, hormonális, mozgásszervi, pszichiátriai betegséggel vagy egyéb fogyatékkal élő gyerekek stb.)


Pályázatot nyújthatnak be:

 • nonprofit szervezetek, amelyek alapító okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységet folytatnak;
 • civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, szövetségek);
 • egyházi szervezetek.

Kérjük, hogy a kórházak vagy egyéb közintézmények esetében ne maga az intézmény, hanem a vele kapcsolatban álló alapítvány vagy egyéb civil szervezet pályázzon.


Nem pályázhatnak:

 • nem bejegyzett szervezetek, pártok, szakszervezetek, vállalkozások.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.


3. Az elnyerhető támogatás

 

Támogatás igényelhető a tervezett programmal kapcsolatban felmerülő valamennyi költségre (programköltségek, anyagköltségek, megbízási díjak vagy bér jellegű kiadások, kommunikációs költségek, szállítási vagy utazási költségek, szállás, étkezési költségek stb.) Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás. A nyertesekkel A Közösségért Alapítvány támogatási szerződést köt, amelyhez a szervezetnek csatolnia kell a szerződés megkötésekor a hivatalos képviselő banki aláírási címpéldányának vagy közjegyző által hitelesített aláírási nyilatkozatának másolatát, és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szervezetnek nincsen köztartozása.


A támogatást előfinanszírozás formájában nyújtja az alapítvány, amelynek felhasználásáról számlamásolatokkal alátámasztott elszámolást kell a pályázónak külön űrlapon benyújtani a program megvalósulását követő 7 napon belül. A kitöltött űrlapot elektronikus formában is be kell nyújtani.

 

A pályázatonként elnyerhető, egy összegű támogatás felső határa 20.000 lej. A támogatások összértéke 300.000 lej.


A támogatás felhasználásának időtartama: 2016. december – 2017. augusztus.

 

4. A pályázatok beadásának módja és határideje

 

A pályázatokat csak pályázati űrlapon tudjuk elfogadni, a pályázati űrlap letölthető a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapról.

 

A következő dokumentumokat kell benyújtani:

 1. A kitöltött pályázati űrlapot (I-IV pontok) – USB adathordozón (WORD állományként) és nyomtatott változatban
 2. Kórházak vagy más közintézmények közreműködésével megvalósuló pályázat esetén a befogadó intézmény támogató nyilatkozata – USB adathordozón és nyomtatott változatban
 3. A program szakmai vezetőinek ill. lebonyolítóinak szakmai önéletrajza (CV) – USB adathordozón és nyomtatott változatban
 4. Az alapító okirat másolata – nyomtatott változatban
 5. A statútum másolata – nyomtatott változatban
 6. A bejegyzésről szóló jogerős bírósági végzés, és ennek esetleges kiegészítő iratainak a másolata – nyomtatott változatban
 7. A támogatók listája (amennyiben vannak a szervezetnek más támogatói) – nyomtatott változatban
 8. Újságcikkek, médiamegjelenések másolatai (CD-k, DVD-k) a korábbi programokról, szakmai eredményekről – USB adathordozón vagy nyomtatott változatban

 

A 4. és 5. pontnál jelölt dokumentumokban kérjük megjelölni azokat a passzusokat, amelyek értelmében a szervezet végezhet e programnak megfelelő tevékenységeket.

 

Az 1., 3., 4., 5., 6. pontoknál, valamint az érintett pályázatoknál a 2. és 7. pontoknál jelölt dokumentumok bármelyikének hiánya érvényteleníti a pályázatot.

 

A beküldött dokumentumok utólagos pótlására nincs lehetőség.

 

A pályázatot mellékleteivel együtt egy példányban kell postára adni az alábbi címre:

A Közösségért Alapítvány, 400603 Kolozsvár, 1989 December 21. sugárút 77. szám, 1. emelet, The Office C
Kérjük, a borítékra írják rá: MOL Gyermekgyógyító program.

 

A határidőn túl érkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni, azokat az alapítvány felbontás nélkül visszaküldi.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30. (a postai bélyegző dátuma)

 

5. A pályázatok elbírálása

 

A pályázatokat szakértők elemzik, majd a legjobbakat a zsűri véleményezi.  A zsűri tagja nem lehet pályázó szervezet tagja vagy szakértője. A pályázati projektek jobb megismerése érdekében, és amennyiben az az értékelés során szükségesnek mutatkozik, A Közösségért Alapítvány személyes interjúra hívhatja be a pályázatok képviselőit, illetve a pályázati program szakmai vezetőjét.

 

6. Döntés és a pályázók értesítése

 

A pályázati támogatásokról a végső döntést A Közösségért Alapítvány Kuratóriuma hozza meg 2016. november 30-ig. A támogatott szervezetek listáját a www.pentrucomunitate.roés a www.molromania.ro honlapokon közzétesszük.

 

7. MOL Gyermekgyógyító Díj

 

MOL Gyermekgyógyító Díjat nyer az a szervezet, amely az adott kiírás során támogatott pályázatok közül a legjobbat valósítja meg. A díjazott szervezet jogosultságot nyer arra, hogy a díjjal járó, és a lehetséges legnagyobb támogatásnak megfelelő 20.000 lej összeget a következő pályázati évben pályázat benyújtása nélkül használja gyermekgyógyító projekt megvalósítására, képviselője pedig a zsűri tagjaként részt vegyen a benyújtott pályázatok elbírálásában.

A megvalósított pályázatokat a zsűri értékeli a határidőben postázott elszámolások és az alapítvány megállapításai alapján, tekintettel a következőkre:

 • a pályázatba foglalt szakmai célok megvalósulása
 • a költségvetés teljesítése
 • az elért eredmények
 • sajtómegjelenések, a pályázat nyilvános ismertetése
 • kapcsolattartás az alapítvánnyal

A MOL Gyermekgyógyító Díj odaítéléséről A Közösségért Alapítvány Kuratóriuma dönt.

 

A pályázati felhívás és az űrlap letölthetők a www.pentrucomunitate.ro és www.molromania.ro honlapról.

 

További információ kérhető a gyermekgyogyito@pentrucomunitate.ro e-mail címen, vagy a 0752-018760 és 0755-045699 telefonokon.

banner

1. Pályázhatnak olyan civil szervezetek is, amelyek felnőtt fogyatékosokkal foglalkoznak?

Nem. Amint a program neve is jelzi, a program célcsoportját a 18 év alatti beteg vagy fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok képezik.

 

2. Pályázhatnak a megyei gyermekvédelmi igazgatóságok is?

Nem. Csakis non profit szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet. Lehetőség van azonban arra, hogy ezek a civil szervezetek, kórházakkal, speciális iskolákkal, közintézményekkel működjenek együtt a projekt megvalósításában.
 

 

3. Fizetések is finanszírozhatók ebből a támogatásból?

Igen. Egy-egy projekt költségei között szerepelhet a terapeuták honoráriuma is, hiszen az élményterápiában, a művészeti terápiában meghatározó az emberi tényező.

 

4. Olyan projektekre is lehet pénzt kérni, amelyek más forrásból is kapnak finanszírozást?

Igen. A Gyermekgyógyító Program szervezői abban érdekeltek, hogy minél több pénz szolgálja a beteg vagy fogyatékkal élő gyermekek művészeti és élményterápiás kezelését. Egy más forrásokból is finanszírozott nyertes projekt végén a Közösségért Alapítványnak benyújtandó jelentésben csakis a Gyermekgyógyító Program által finanszírozott költségekkel kell elszámolni. 
 

 

5. Viszonylag új még az egyesületünk, tehát nincs módunk beszámolni az utóbbi két év költségvetéséről. Pályázhatunk így is?
 
Igen. Az egyesület régisége, tapasztalata csak egyike azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján a zsűri rangsorolja a pályázatokat.

Dokumentumok

Zsűri

portre, portret, noname, default
Violeta Stan

Gyermek-neuropszichiáter főorvos, a Temesvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanára (elnök), 

portre, portret, noname, default
Mugur Ciumăgeanu

A Román Közösségi Pszichiátriai Egyesület alelnöke.

portre, portret, noname, default
Roxana Morun

Televíziós szerkesztő, TVR Temesvári stúdió.

Tar Gyöngyi
Tar Gyöngyi

A Hargita megyei Közegészségügyi Igazgatóság ügyvezető igazgatója.

portre, portret, noname, default
Magda Cernea

Pszichológus-audiológus, Audiosofia Egyesület Bukarest, a 2015-ös MOL Gyermekgyógyító Díj nyertese.