Banner Sănătate 2019 Gyermekgyógyító
Szervező:A Közösségért Alapítvány
Támogató:MOL Romania Petroleum Products

MOL Gyermekgyógyító program 2022

A pályázat benyújtható:
-

Teljes vagy részleges támogatásban részesült pályázatok - MOL Gyermekgyógyító 14. kiírás, 2022

1. A pályázat célja

A Közösségért Alapítvány és a MOL Románia pályázatot hirdet emocionális és expresszív terápiás foglalkozások támogatására, fogyatékkal élő, krónikus betegségben szenvedő vagy súlyos betegségből lábadozó gyerekek pszicho-szociális rehabilitációja érdekében.

Támogatható pályázatok típusai:

 • Emocionális terápiás foglalkozások: csoportterápiák, a személyes pozitív élmények, tapasztalatok befogadásán keresztül megvalósuló terápiák
 • Expresszív, művészetterápiás foglalkozások: vizuális eszközök, zene, mozgás segítségével történő, önkifejező, alkotó, kreatív, egyéni vagy csoportos terápiák


2. A célcsoport

Fogyatékkal élő, súlyos betegségből lábadozó vagy krónikus betegséggel tartósan együtt élő gyerekek (például daganatos, légzőszervi, emésztőrendszeri, hormonális, mozgásszervi, pszichiátriai betegséggel vagy egyéb fogyatékkal élő gyermekek).

Pályázatot nyújthatnak be:

 • nonprofit szervezetek, amelyek alapító okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységet folytatnak
 • civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, szövetségek)
 • egyházi szervezetek

Kérjük, hogy a kórházak vagy egyéb közintézmények esetében ne maga az intézmény, hanem a vele kapcsolatban álló alapítvány vagy egyéb civil szervezet pályázzon.

Nem pályázhatnak:

 • Nem bejegyzett szervezetek, pártok, szakszervezetek, vállalkozások.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.


3. Az elnyerhető támogatás

Támogatás igényelhető a tervezett pályázattal kapcsolatban felmerülő valamennyi költségre (programköltségek: anyagköltségek, megbízási díjak vagy bér jellegű kiadások, kommunikációs költségek, szállítási vagy utazási költségek, szállás, étkezési költségek stb.) Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás. A nyertesekkel A Közösségért Alapítvány támogatási szerződést köt, amelyhez a szervezetnek csatolnia kell a szerződés megkötésekor a hivatalos képviselő banki aláírási címpéldányának másolatát és egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szervezetnek nincs köztartozása.
A támogatást előfinanszírozás formájában nyújtja az alapítvány, amelynek felhasználásáról számlamásolatokkal alátámasztott elszámolást kell a pályázónak külön űrlapon benyújtani a program megvalósulását követő 7 napon belül. A kitöltött űrlapot elektronikus formában is be kell nyújtani.

A pályázatonként elnyerhető, egy összegű támogatás felső határa 25.000 lej. A támogatások összértéke 400.000 lej

A támogatás felhasználásának időtartama:
2022. december – 2023. augusztus.

 

4. A pályázatok benyújtásának módja és határideje

A pályázatokat online kell benyújtani a www.kozossegert.ro honlapon. A pályázóknak regisztrálniuk kell A Közösségért Alapítvány honlapján (www.kozossegert.ro) és létre kell hozniuk egy fiókot a pályázat beküldéséhez.  

Elektronikus csatolmányok:  

 1. A pályázó szervezet alapító okiratának másolata
 2. A pályázó szervezet statútumának másolata
 3. A bejegyzésről szóló jogerős bírósági végzés, és az esetleges kiegészítő iratok másolata
 4. A program szakmai vezetőinek ill. lebonyolítóinak szakmai önéletrajza (CV)
 5. Kórházak vagy más közintézmények közreműködésével megvalósuló pályázat esetén a befogadó intézmény érvényes támogató nyilatkozata
 6. A pályázat részletes költségvetése
 7. A támogatók listája (kötelező amennyiben vannak a szervezetnek más támogatói)
 8. Újságcikkek, médiamegjelenések másolatai a korábbi programokról, szakmai eredményekről (vagy internetes elérhetőségek a cikkekhez).

Az 1. és 2. pontnál jelölt dokumentumokban kérjük megjelölni azokat a passzusokat, amelyek értelmében a szervezet végezhet e programnak megfelelő tevékenységeket.

Az 1 – 7 pontoknál jelölt dokumentumok bármelyikének a hiánya érvényteleníti a pályázatot.

Az online pályázat benyújtásának határideje:
2022. október 22.


5. A pályázatok elbírálása

A pályázatokat szakértők elemzik, majd a legjobbakat a zsűri véleményezi.  A zsűri tagja nem lehet pályázó szervezet tagja vagy szakértője. A benyújtott pályázati kérelmek jobb megismerése érdekében, és amennyiben az az értékelés során szükségesnek mutatkozik, A Közösségért Alapítvány személyes interjúra hívhatja be a pályázatok képviselőit, illetve a pályázati program szakmai vezetőjét.


6. Döntés és a pályázók értesítése

A pályázati támogatásokról a végső döntést A Közösségért Alapítvány Kuratóriuma hozza meg 2022. november 30-ig. A támogatott szervezetek listáját a www.kozossegert.ro és a www.molromania.ro honlapokon közzétesszük.


7. MOL Gyermekgyógyító Díj

MOL Gyermekgyógyító díjat nyer az a szervezet, amely az adott kiírás során támogatott pályázatok közül a legjobbat valósítja meg. A díjazott szervezet jogosultságot nyer arra, hogy a díjjal járó, és a lehetséges legnagyobb támogatásnak megfelelő 25.000 lej összeget a következő pályázati évben pályázat benyújtása nélkül használja gyermekgyógyító tevékenységek megvalósítására, képviselője pedig a zsűri tagjaként részt vegyen a benyújtott pályázatok elbírálásában.

A megvalósított pályázatokat a zsűri értékeli a határidőben postázott elszámolások és az alapítvány megállapításai alapján, tekintettel a következőkre:

 • a pályázatba foglalt szakmai célok megvalósulása
 • a költségvetés teljesítése
 • az elért eredmények
 • sajtómegjelenések, a pályázat nyilvános ismertetése
 • kapcsolattartás az alapítvánnyal

A MOL Gyermekgyógyító Díj odaítéléséről A Közösségért Alapítvány Kuratóriuma dönt.

A pályázati felhívás elérhető a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapról.

További információ kérhető az office@pentrucomunitate.ro vagy a gyermekgyogyito@kozossegert.ro e-mail címen, illetve a 0752-018760 és 0755-045699 telefonokon.

Banner Sănătate 2019 Gyermekgyógyító

Zsűri

Violeta Stan
Violeta Stan

Gyermek-neuropszichiáter főorvos, A Fogyatékos Gyermekekért Európai Akadémia országos koordinátora (a zsűri elnöke),

Mugur Ciumăgeanu
Mugur Ciumăgeanu

a Román Pszichológus Kamara klinikai pszichológia és pszichoterápia bizottságának tagja

Sorin Predescu
Sorin Predescu

Egyetemi tanár, Temesvári Nyugati Tudományegyetem, Pszichológia-Szociológia Kar, Neveléstudományok Intézet

Magda Cernea
Magda Cernea

Pszichológus-audiológus, Audiosofia Egyesület Bukarest.

Ionescu Enikő
Ionescu Enikő

Yuppi Tábormozgalom Egyesület, a 2021-es MOL Gyermekgyógyító díj nyertese