pot ajuta, segthetek
Szervező:A Közösségért Alapítvány
Támogató:MOL Romania Petroleum Products

Segíthetek? Gyermekgyógyító program 2009

A pályázat benyújtható:
-

Nyertesek

Pályázók189.72 KB
Nyertesek313.57 KB

1. A pályázat célja
A Közösségért Alapítvány és a MOL Románia pályázatot hirdet élmény- és művészetterápiás programok támogatására krónikus betegségben szenvedő vagy súlyos betegségből lábadozó gyerekek pszicho-szociális rehabilitációja érdekében. 
Támogatható programok típusai:
- élményterápiás programok: csoportterápiák, a személyes pozitív élmények, tapasztalatok befogadásán keresztül megvalósuló terápiák
- művészetterápiás programok: vizuális eszközök, zene, mozgás segítségével történő, önkifejező, alkotó, kreatív, egyéni vagy csoportos foglalkozások 

2. A célcsoport
Krónikus betegségben szenvedő, súlyos betegségből lábadozó vagy azzal tartósan együtt élő gyerekek (például vérképzőrendszeri, daganatos, légzőszervi, emésztőrendszeri, hormonális, mozgásszervi, pszichiátriai betegséggel vagy egyéb fogyatékkal élő gyerekek stb.)

Pályázatot nyújthatnak be: 
Nonprofit szervezetek, amelyek alapító okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységet folytatnak. 
civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, szövetségek)
egyházi szervezetek

Kérjük, hogy a gyermek-egészségügyi intézmények esetében ne maga az intézmény, hanem a vele kapcsolatban álló alapítvány vagy egyéb civil szervezet pályázzon.

Nem pályázhatnak: 
Nem bejegyzett szervezetek, pártok, szakszervezetek, vállalkozások.

3. Az elnyerhető támogatás
Támogatás igényelhető a tervezett programmal kapcsolatban felmerülő valamennyi költségre (program költségek, anyagköltségek, megbízási díjak vagy bér jellegű kiadások, kommunikációs költségek, szállítási vagy utazási költségek, szállás, étkezési költségek stb.) Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás. A nyertesekkel a Közösségért Alapítvány támogatási szerződést köt, amelyhez a szervezetnek csatolnia kell a szerződés megkötésekor a hivatalos képviselő banki aláírási címpéldányának vagy közjegyző által hitelesített aláírási nyilatkozatának másolatát, és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szervezetnek nincsen esedékes köztartozása.

A támogatást előfinanszírozás formájában nyújtja az alapítvány, amelynek felhasználásáról számlamásolatokkal alátámasztott elszámolást kell a pályázónak külön űrlapon benyújtani a program megvalósulását követő 30 napon belül.
A pályázatonként elnyerhető, egy összegű támogatás felső határa 20.000 lej. 
A támogatás felhasználásának időtartama: 2009. november 23. - 2010. október 16.

4. A pályázatok beadásának módja és határideje
A pályázatokat csak pályázati űrlapon tudjuk elfogadni, a pályázati űrlap letölthető a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapról. 
A pályázathoz csatolni kell az alábbi mellékleteket:
- az alapító okirat másolata 
- a bejegyzésről szóló jogerős bírósági végzés, és ennek esetleges kiegészítő iratainak a másolata
- a pályázó rövid beszámolója az utóbbi két évben megvalósított hasonló programokról, és az utóbbi két év költségvetéséről
a támogatók listája (amennyiben vannak a szervezetnek más támogatói)
- a program szakmai vezetőinek ill. lebonyolítóinak önéletrajza
- egészségügyi intézményben működő szervezet esetén a befogadó intézmény nyilatkozata a program támogatásáról
- cikkek, média megjelenések másolatai (CD-k, DVD-k) a korábbi programokról, szakmai eredményekről

A beadandó dokumentumok utólagos pótlására nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 23., péntek (a postai bélyegző határideje)

5. A pályázatok elbírálása
A pályázatokat szakértők elemzik, majd a legjobbakat a zsűri véleményezi. A pályázati projektek jobb megismerése érdekében, és amennyiben az az értékelés során szükségesnek mutatkozik, a Közösségért Alapítvány személyes interjúra hívhatja be a pályázatok képviselőit, illetve a pályázati program szakmai vezetőjét.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

6. Döntés és a pályázók értesítése
A pályázati támogatásokról a végső döntést A Közösségért Alapítvány kuratóriuma hozza meg 2009. november 15-ig. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk, valamint a támogatott szervezetek listáját az www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapokon is közzé tesszük.

7. A pályázatok benyújtása
A pályázatot mellékleteivel együtt egy példányban kell postára adni az alábbi címre: 
Fundatia Pentru Comunitate, Cluj Napoca, Oficiul postal Nr. 1, C.P. 1141
Kérjük, a borítékra írják rá: Program pentru Sănătatea Copiilor 2009. A határidőn túl érkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni, azokat az alapítvány felbontás nélkül visszaküldi.

A pályázati felhívás és az űrlap letölthetők a www.pentrucomunitate.ro, és www.molromania.ro honlapról.
További információ kérhető: office@pentrucomunitate.ro emailcímen, vagy a 0755 045699-es telefonon.

pot ajuta, segthetek

Zsűri

portre, portret, noname, default
Violeta Stan

Gyermek-neuropszichiáter főorvos, a Temesvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanára (elnök), 

Böjte Csaba
Böjte Csaba

Ferences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke.

portre, portret, noname, default
Nicolae Hâncu

Orvosprofesszor, a kolozsvári Iuliu Hatieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanára, a Romániai Diabétesz Föderáció elnöke, a Román Orvosi Akadémia tagja

Ráduly-Zörgő Éva
Ráduly-Zörgő Éva

Gyermekpszichológus, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem társult tanára.

portre, portret, noname, default
Cătălin Ștefănescu

Médiaszakember, az RTV1 Garantat 100 % című műsorának a szerkesztő műsorvezetője.