Zongora, tehetség
Organizator:Fundaţia Pentru Comunitate
Sponsor:MOL Romania Petroleum Products

Program MOL de promovare a talentelor - 2017

Depunerea aplicațiilor:
-

Câştigătorii Programului MOL de promovare a talentelor – 2017

Pot participa: elevi născuți între 1 ianuarie 1999 și 31 decembrie 2009, sau orice echipă de sport sau ansamblu artistic, compus din elevi din categoria de vârstă sus menționată, care își desfășoară actitivatea sportivă, respectiv cea artistică în România.


Perioada de depunere a solicitărilor: 17 mai 2017 – 17 iunie 2017

Domeniul sponsorizării: Sport și Artă (toate domeniile)


Volumul total al sponsorizărilor: 350.000 lei, din care 160.000 lei în domeniul sporturilor, 120.000 lei în domeniul artelor și 70.000 lei pentru categoria de vârstă de peste 18 ani.


Atenție!

 • doar dosarele complete trimise în termen vor ajunge în fața juriului, nu se acordă posibilitatea completării ulterioare al dosarului de solicitare;
 • dosarele de solicitare din domeniul artelor trebuie să conțină în mod obligatoriu materiale care să documenteze performanța solicitantului: fotografii, înregistrări audio-video pe suport de CD, DVD sau USB stick;

 

Fundația Pentru Comunitate în colaborare cu MOL România anunță ediția a 12-a, 2017 al PROGRAMULUI MOL DE PROMOVARE A TALENTELOR, la care se pot înscrie elevi născuți între anii 1999 și 2009 inclusiv, și echipe de sportivi sau ansambluri artistice de la școli, licee, cluburi sportive sau de expresie artistică din România, cu elevi din categoria de vârstă sus menționată, care au obținut rezultate foarte bune la concursuri naționale și internaționale în domeniul sportiv sau artistic și au nevoie de sprijin material pentru dezvoltarea și continuarea carierei.

 

Modalitatea acordării sponsorizării

Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 10.000 lei pentru:

 1. achiziționare de materiale, echipament, instrumente sau alte produse necesare pregătirii solicitantului în vederea obținerii de performanțe în domeniul sportiv sau artistic. Nu se acceptă solicitările de achiziționare a unor mijloace fixe pentru dotarea sălilor de sport.
 2. acoperirea cheltuielilor de transport pentru participanți, ca să poată ajunge la concursuri internaționale și naționale, antrenamente, tabere de antrenament, cantonamente, respectiv competiții, tabere de profil, cursuri, expoziții, concerte.

Nu se acceptă solicitări care depășesc limita maximă de 10.000 lei.

La categoria de vârstă peste 18 ani se pot înscrie, pe bază de invitație, tinerii care au obținut finanțare în ediții precedente ale Programului.

Ghidul programului și formularele concursului se găsesc pe site-ul www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.


Documentația de participare

Dosarul trebuie să cuprindă:

 1. Formularul de înscriere completat și semnat
 2. Ofertă (oferte) de preț valabile pentru cumpărarea produselor prevăzute
 3. Declarația părintelui / reprezentantului legal
 4. Declarația de susținere din partea antrenorului / profesorului pregătitor (scrisoare de recomandare)
 5. Documentația rezultatelor anterioare ale solicitantului din anii 2016 și 2017 (tabel și copiile diplomelor sau liste de rezultate descărcate de pe site-urile oficiale ale concursurilor). Copiile diplomelor se anexează tabelului în ordinea în care sunt cuprinse în tabel.
 6. Doar pentru categoria arte: fotografii, înregistrări audio video pe suport CD sau DVD.
 7. Articole, apariții în mass media despre performanțe (constituie avantaj)

 

Dosarele care nu conțin documentele solicitate vor fi considerate neeligibile.

 

Note:

 1. Un participant poate depune un singur dosar de participare.
 2. Pentru solicitările individuale sunt acceptate doar diplomele obținute individual, iar pentru solicitările în grup sau echipă sunt acceptate doar diplomele obținute în grup sau echipă. Solicitări în echipă sau grup se acceptă pentru sporturile practicate în echipă (fotbal, handbal, baschet, etc.) sau pentru diferite forme de artă practicate în grup (ansambluri corale sau alte formații muzicale, trupe de teatru, etc.). Karate (și alte forme de arte marțiale) sau atletism se consideră a fi sport individual, și în consecință se poate solicita finanțare doar individual (cu toate că în aceste sporturi există și probe de echipă). În cazul dansului sportiv, fiind practicat în pereche, se acceptă solicitări în pereche, și se anexează diplomele obținute în pereche.
 3. A se trimite doar xerocopii ale actelor solicitate.
 4. Documentele expediate nu vor fi returnate participanților.

 

Important:

Pe prima pagină a dosarului se menționează următoarele date:

 • numele solicitantului / solicitanților
 • numele reprezentantului legal al solicitantului și calitatea acestuia (părinte sau tutore)
 • numărul de telefon
 • adresa de e-mail.

 

Vă rugăm să cuprindeți documentele într-un dosar cu șină.

Dosarul de participare se trimite într-un singur exemplar prin poștă, la adresa:
Fundația Pentru Comunitate, 400603 Cluj, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Et. I, The Office C
Pe plic se menționează: Program MOL de promovare a talentelor.

Termenul limită de depunere a documentației (data expedierii poștale): 17 iunie 2017. Nu vor fi evaluate dosarele trimise după termenul limită sau cele incomplete.

Dosarele complete vor fi evaluate de un juriu de specialitate format din personalități ale lumii sportive și artistice, care va acorda punctajul în funcție de performanțele, respectiv situația socială a participanților. Lista câștigătorilor va fi aprobată de consiliul director al Fundației Pentru Comunitate. Fundația va informa solicitanții câștigători în scris (prin e-mail sau poștă) asupra rezultatului, după care va încheia contracte cu ei. Câștigătorii vor primi sponsorizarea doar după semnarea și returnarea contractului de sponsorizare cu anexele cerute.

Suma acordată fiecărui câștigător va fi virată în contul bancar menționat în contractul de sponsorizare. Detaliile privind decontul referitor la suma sponsorizată vor fi precizate în contractul de sponsorizare.

Rezultatele vor fi publicate pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro până la data de 15 august 2017, iar câștigătorii vor fi înștiințați în scris până pe 30 august 2017.

Informații și detalii suplimentare se pot obține sunând la numărul 0752-018760 (în zilele lucrătoare, între orele 10.00-17.00) sau scriind pe adresa de e-mail talente@pentrucomunitate.ro.

Zongora, tehetség

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL și SPONSORUL

Organizatorul Programului MOL de promovare a talentelor (denumit în continuare generic „Programul”) este Fundația Pentru Comunitate (denumit în continuare generic „Organizatorul”) cu sediul în 400603 Cluj, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Et. I, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Încheierea civilă nr. 3276/CC/2008. din 11 decembrie 2008, a Judecătoriei Cluj, codul fiscal nr. 24868570 din 15.12.2008, având contul nr. RO02OTPV201000277440RO01, deschis la OTP Bank Cluj.

Sponsorul este MOL România Petroleum Products SRL, (denumit în continuare generic „Sponsorul”) societate cu personalitate juridică română, cu sediul în 400603 Cluj, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Et. I, jud Cluj, România, cod unic de înregistrare RO7745470, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J12/729/2000, cont de virament RO85INGB0003002128608910 deschis la ING Bank Cluj.

Organizatorul se va ocupa de administrarea programului, comunicarea anunțului programului, primirea proiectelor, validarea lor. Prelucrarea datelor în vederea desfășurării Programului MOL de promovare a talentelor este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în baza notificării nr. 11109/2009.

Programul se va derula conform prevederilor prezentului Ghid, obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului Ghid pe parcursul desfășurării programului și va aduce la cunoștința publicului modificările operate, prin publicarea acestora pe site-ul: www.pentrucomunitate.ro, și www.molromania.ro.


SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI

Programul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României.


SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI

Programul se va desfășura în perioada 17 mai 2017 – 17 iunie 2018. Data limită de completare și trimitere a documentelor necesare participării la program este 17 iunie 2017, data poștei.


SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Programul se adresează tuturor persoanelor fizice cu cetățenie română, cu domiciliul stabil în România, care s-au născut între anii 1999-2009 inclusiv și își desfășoară activitatea sportivă, respectiv artistică, în România.

Prin participant, în sensul prezentului Ghid, se înțelege orice persoană fizică sau orice echipă de sportivi sau ansamblu artistic, afiliat la un club sportiv sau de expresie artistică, sau instituție școlară din România, care a obținut premii la competiții naționale și internaționale de sport, respectiv arte în anii 2016 și 2017.

Pentru solicitările individuale sunt acceptate doar diplomele obținute individual, iar pentru solicitările în grup sau echipă sunt acceptate doar diplomele obținute în grup sau echipă.

Participanții care au depus solicitări de finanțare la Programul MOL de promovare a talentelor edițiile 2006-2016, inclusiv cei care au fost desemnați câștigători, pot depune solicitări de finanțare și la ediția 2017, cu condiția de a fi folosit banii alocați în conformitate cu datele menționate pe contractul de sponsorizare, respectiv cu condiția de a fi trimis raportul de cheltuieli până la data de 31 mai 2017, data poștei.

Nu pot participa la program copiii membrilor consiliului director și angajaților Fundației Pentru Comunitate.

Participarea la acest program presupune acceptarea prevederilor prezentului Ghid și încadrarea în condițiile specificate în paragrafele 1, 2, 3 ale prezentei Secțiuni.


SECŢIUNEA 5. PREMIILE PROGRAMULUI ȘI ACORDAREA LOR

Fundația Pentru Comunitate acordă sponsorizări sub forma suportului financiar, persoanelor care depun solicitări în cadrul Programului, conform nevoilor specificate în dosarul de solicitare și în limita valorii stabilite de către juriul ce va analiza dosarele depuse de către participanți.

Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 10.000 de lei pentru:

 1. achiziționare de materiale, echipament sau alte produse necesare pregătirii solicitantului în vederea obținerii de performanțe în domeniul sportiv sau artistic. Nu se acceptă solicitările de achiziționare a unor mijloace fixe pentru dotarea sălilor de sport.
 2. acoperirea cheltuielilor de transport pentru participanți, ca să poată ajunge la concursuri internaționale și naționale, antrenamente, tabere de antrenament, cantonamente, respectiv competiții, tabere de profil, cursuri, expoziții, concerte.

Vor fi acordate sponsorizări în valoare maximă de 160.000 lei pentru categoria sport, 120.000 lei pentru categoria artă și 70.000 lei pentru categoria de vârstă de peste 18 ani.

În cazul câștigării unei sponsorizări, participanții care completează formularul de solicitare ca echipă, în cadrul unui club sportiv sau ansamblu artistic, vor primi contractul de sponsorizare semnat între Fundația Pentru Comunitate și clubul sportiv respectiv ansamblul artistic. La fel și suma de bani va fi virată în contul clubului sau ansamblului, beneficiarii sumei fiind membrii echipei solicitante.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI

Participanții la program vor trebui să completeze documentația de participare aferentă fiecărui tip de sponsorizare solicitată. Această documentație este disponibilă pe site-ul: www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro. Participanții pot cere informații referitoare la program la adresa electronică: talente@pentrucomunitate.ro, care va funcționa pe toată durata programului și la numărul de telefon: 0752-018760 în zilele lucrătoare, între orele 10.00-17.00.

Dovada expedierii dosarului de solicitare necesar pentru înscrierea în program nu reprezintă și dovada recepționării dosarului de solicitare de către Organizator.

Dosarul de solicitare trebuie să conțină:

 1. Formularul de înscriere pentru categoria ARTĂ sau Formularul de înscriere pentru categoria SPORT
 2. Ofertă (oferte) de preț valabile pentru cumpărarea produselor prevăzute
 3. Declarația părintelui / reprezentantului legal (Anexa 1)
 4. Declarația de susținere din partea antrenorului / profesorului pregătitor (scrisoare de recomandare).
 5. Documentația rezultatelor obținute de solicitant în anii 2016 și 2017 – tabel și copiile diplomelor sau liste de rezultate descărcate de pe site-urile oficiale ale concursurilor (Anexa 4). Copiile diplomelor se anexează tabelului în ordinea în care sunt cuprinse în tabel.
 6. Fotografii, înregistrări audio video pentru categoria arte pe suport CD, DVD, USB stick
 7. Copiile articolelor, aparițiilor în mass media despre performanțele solicitantului (constituie avantaj)

Un participant poate depune dosarul de solicitare pentru un singur proiect.

Vor fi considerate eligibile doar solicitările care se conformează condițiilor enumerate în secțiunea nr. 6. Se consideră neeligibil proiectul care nu conține toate documentele cerute la punctele 1-6 ale secțiunii 6.

Pe prima pagină a dosarului de solicitare se vor menționa următoarele date:

 • numele solicitantului / solicitanților,
 • numele reprezentantului solicitantului,
 • calitatea acestuia (părinte sau tutore),
 • numărul de telefon,
 • adresa de e-mail.

Dosarele de solicitare, însoțite de anexele completate, se trimit prin poștă într-un singur exemplar la adresa: Fundația Pentru Comunitate, 400603 Cluj, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Et. I, The Office C.
Pe plic se menționează: Pentru PROGRAMUL MOL DE PROMOVARE A TALENTELOR.
Data limită de completare și trimitere a întregii documentații este de 17 iunie 2017, data poștei.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru solicitările care nu au fost trimise în termenul specificat, precum și pentru solicitările incomplete, ilizibile sau pierdute.

Rezultatele Programului vor fi publicate pe site-ul: www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro cel târziu la data de 15 august 2017.

Persoanele care vor primi sponsorizările (denumite în continuare generic „Câștigători”) vor fi anunțate în scris despre rezultatul obținut până în data de 30 august 2017.

SECŢIUNEA 7. ACORDAREA SPONSORIZĂRILOR

Sponsorizările vor fi acordate sub forma suportului financiar, pe baza unui contract de sponsorizare în cazul persoanelor fizice si juridice, conform nevoilor specificate în dosarul de solicitare.

Organizatorul va trimite Câștigătorilor în perioada 15 august – 30 august 2017 contractul de sponsorizare, iar părintele sau reprezentantul legal al Câștigătorilor va trebui să semneze contractul și să îl trimită până la data de 15 septembrie 2017 (data poștei) la adresa Organizatorului menționată în prezentul Ghid.

În cazul în care Câștigătorii nu trimit contractul completat cu datele personale și semnat conform termenului specificat, aceștia pierd orice drept asupra sponsorizării obținute și nu vor primi nici un fel de despăgubiri.

âștigătorii vor primi suportul financiar – pe baza contractului semnat de ambele părți – prin virament bancar, în contul bancar menționat pe contractul returnat Organizatorului după cum urmează:

 • 90 % din sumă în termen de 15 zile după ce Organizatorul a recepționat contractul returnat cu anexele cerute
 • 10 % din sumă în termen de 15 zile după ce Organizatorul a recepționat și a acceptat raportul de cheltuieli

Sumele care nu pot fi virate în cont, din lipsa contractului sau din alte motive independente de Organizator, vor fi realocate pentru alte programe ale Organizatorului.

SECŢIUNEA 8. CONDIȚII DE VALIDITATE

Condițiile de validitate sunt următoarele:

 1. Participantul trebuie să îndeplinească condițiile specificate în Secțiunile nr. 2, 3 si 4 din prezentul Ghid.
 2. Participantul trebuie să întocmească dosarul de solicitare la Program conform documentației menționate în Secțiunea nr. 6 din prezentul Ghid, în perioada de desfășurare a programului.
 3. Dosarul de solicitare trebuie să fie complet, respectiv să conțină toate documentele solicitate de Organizator, menționate la Secțiunea nr. 6 din prezentul Ghid.
 4. Nu se acceptă solicitări care depășesc limita maximă de 10.000 lei.

SECŢIUNEA 9. JURIZAREA

Preselecția candidaților ale căror solicitări de sponsorizare vor fi luate în calcul de către Organizator se va face pe baza îndeplinirii tuturor condițiilor de validitate menționate la Secțiunea nr. 8 din prezentul Ghid.

Dosarele valide vor fi evaluate de un juriu de specialitate format din personalități ale lumii sportive și artistice, care va acorda punctajul în funcție de performanțele, respectiv situația socială a participanților. Lista câștigătorilor va fi aprobată de consiliul director al Fundației Pentru Comunitate.

Decizia finală nu se motivează.

SECŢIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Prin participarea la Programul MOL de promovare a talentelor participanții confirmă cunoașterea prevederilor prezentului Ghid și își exprimă acordul în privința acestora. Participarea la acest Program implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Ghid.

Organizatorul poate solicita părintelui sau reprezentantului legal al câștigătorilor, acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele, localitatea de reședință, imaginea și vocea lor. Pentru a-și exprima acordul expres în acest sens, părintele sau reprezentantul câștigătorului va semna o declarație în care vor fi cuprinși termenii acestui acord. Organizatorul nu condiționează participarea la Concurs sau acordarea sponsorizărilor de semnarea acestei declarații.

Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților la acest Program, colectarea datelor cu caracter personal menționate în fișa generală de date (Punctul I): nume, prenume, locul si data nașterii, numele părinților, adresa completă, nr. de telefon, adresa de e-mail, fiind realizată exclusiv în scopul identificării exacte a participanților și contactării câștigătorilor în vederea acordării sponsorizării.

La finalizarea Programului, datele solicitanților vor fi distruse.

Participantul la Program, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 14) si dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

Participanții au dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresata Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul va transmite o cerere scrisă, datată și semnată către Fundația Pentru Comunitate, cu sediul: 400603 Cluj, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Et. I.

SECŢIUNEA 11. FORȚA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Ghid, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Ghid. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Contractului și care poate interzice sau modifica termenii Actului informativ, etc.

Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Ghidului și continuarea Programului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 si 1083 Cod Civil. Dacă Organizatorul invocă forță majoră, este obligat să comunice participanților la program, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

SECŢIUNEA 12. LITIGII

In cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Program, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.

Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 13. GHIDUL PROGRAMULUI

Ghidul Programului MOL de promovare a talentelor va fi publicat pe site-ul www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro începând cu data de 18 mai 2017.

Juriul de arte

Márkos Albert
Márkos Albert

Violonist, concertmaestrul Filarmonicii Transilvania din Cluj – președinte.

Timotei Nădășan
Timotei Nădășan

Grafician, director al revistei de artă contemporană IDEA.

 Miriam Cuibus
Miriam Cuibus

Actriță al Teatrului Național Cluj, lector al Facultății de Teatru și Televiziune din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Nelida Nedelcuț
Nelida Nedelcuț

Profesor universitar, prorector al Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj.

Erich Türk
Erich Türk

Organist, lector al Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj.

Juriul de sport

Violeta Szekely
Violeta Beclea-Szekely

Campioană europeană, vicecampioană mondială, vicecampioană olimpică la atletism, doctor în sport, director al departamentului de marketing si comunicare din cadrul Comitetului Olimpic și Sportiv Român – președinte.

Laura Badea
Laura Cârlescu Badea

Campioană olimpică și mondială la scrimă.

Ivan Patzaichin
Ivan Patzaichin

Multiplu campion olimpic. 

portre, portret, noname, default
Simona Richter

Antrenorul secund al lotului național feminin de judo, prima medaliată olimpică la judo feminin din România.

portre, portret, noname, default
Doina Sava

Antrenor al loturilor naţionale de nataţie.