Jocuri multisenzoriale pentru copiii cu deficiențe de vedere și învățare

tactile

Prin proiectul „Terapie prin jocuri multisenzoriale pentru copiii cu deficiențe de vedere și învățare” Asociatia pentru Dezvoltare Urbană și-a propus să transforme jocuri de societate apreciate de către publicul larg în materiale tactil-auditive incluzive, destinate copiilor cu deficiențe de vedere și învățare. Vor fi achiziționate 30 de jocuri de societate, acestea vor fi accesibilizate tactil și audio, vor fi testate în clasă, apoi donate către cele 3 instituții de învățământ implicate în proiect (10 jocuri/unitate din Cluj, Târgu-Frumos și Botoșani). Proiectul se poate extinde în viitor către cele 7 școli de nevăzători din țară și 27 de școli cu deficiențe de învățare. 
Obiectivul proiectului este acela de a crea experiențe multisenzoriale prin joc pentru a facilita dezvoltarea  emoțională și cognitivă a copiilor cu dizabilități vizuale. Elementul multisenzorial facilitează procesul de învățare prin joc și pentru copiii cu dizabilități de învățare, a căror simțuri vor fi stimulate: vizual, tactil, auditiv. Aceste jocuri vor avea și un rol de socializare și relaționare, având în vedere că mulți dintre copiii nevăzători locuiesc în internate și au nevoie de astfel de activități de petrecere a timpului liber. Mai mult decât atât, aceste jocuri sunt elemente incluzive, reprezentând punți de legătură și șansa copiilor cu dizabilități de vedere sau învățare de a relaționa cu copii tipici. Proiect finanțat prin ediția 2021 a Programului MOL pentru sănătatea copiilor.